Gå til hovedinnhold

Iskaldt hav fører til mindre lakselus i vest


HI 038848

Denne uken har temperaturen i Hardangerfjorden bare vært 3-4 grader.

Fotograf: Marcos Antonio Fernández/HI

Lakselusa formerer seg tregere når det er kaldt. Årets frosne vinter og kjølige vår minsker risikoen for lusesmitte. 
 

På grunn av det kalde vinterværet vi har hatt på Vestlandet den siste tiden, er temperaturen i sjøen nå lavere enn det som er vanlig for årstiden. 

På Ytre Utsira og Sognesjøen ble det første uken i mars målt lavere enn normal temperatur helt ned til 30 meters dyp. 

Vi ser også tydelig de lave temperaturene i havmodellene som produserer daglige verdier for strøm, salt og temperatur langs kysten og i fjordene våre.

Og det vises igjen på temperaturmålingene fra 3 meters dyp, som blir utført på alle oppdrettslokaliteter.

Færre lakselus overlever i kulda 

Lakselusa formerer seg rask når det er varmt og langsomt når det er kaldt. 

Laboratorieeksperiment som er gjort ved 3 grader celsius viser at eggene klekket, men at ingen av larvene rakk å utvikle seg til å bli smittsomme lus før de døde. Også ved 5 grader celsius hadde larvene problemer med å feste seg på fisk. 

Ved 6 grader celsius klekket de fint og larvene utviklet seg normalt. 

Når temperaturene er så lave som de er på Vestlandet denne uken (2 - 3 grader i Boknafjorden og 3 - 4 grader i Hardangerfjorden) vil smitterisikoen altså være svært lav.

Modellen viser temperaturen i Ryfylke (produksjonsområde 2) de 12 første ukene av året, for årene 2012-2018. 

Naturens egen «vår-avlusing» 

Hvordan dette vil utvikle seg videre utover våren og sommeren vil avhenge av mange faktorer, men det er klart at det er en fordel å at man får en slik naturlig «vår-avlusing».

Langtidsprognosen blir derfor at vi kommer til å ha et noe lavere smittepress i mai og juni (da laksesmolten vandrer fra elvene på Vestlandet og ut i havet) enn det vi har hatt de siste årene. 

Dette kan imidlertid overskygges av at det ikke lenger foregår en felles våravlusing i anleggene.