Gå til hovedinnhold

Første møte etter fusjonen


SAB picture 2 web

SAB-medlemmene ​(fra venstre): Katrin Vorkamp, Poul Degnbol, Pauline Kamermans, Tara Marshall, Christer Høgstrand​ og Jason Link. Foto: Hotel Skt Ptri/BEA.

Havforskningsinstituttets vitenskapelige råd hadde møte i København 2. og 3. oktober. Dette var det første møtet for «nye» Scientific Advisory Board (SAB) etter sammenslåingen med NIFES. Sissel Rogne og alle forskningsdirektørene var til stede.

Formålet med møtet var å orientere det nye rådet om HI og få innspill fra SAB til strategiplanen som er under utarbeidelse. SAB-medlemmene presenterte også vitenskapelige trender på deres områder. 

Forhistorien

NIFES og Havforskningsinstituttets styrer ble avviklet i 2010. Styrene ble erstattet av et faglig strategisk råd i 2012, utpekt for perioden 2012–2013. I 2014 startet arbeidet med å få på plass et nytt faglig råd, og tidlig i 2016 ble det endelige mandatet vedtatt. Det skal fungere som et uavhengig faglig rådgivingsorgan for Havforskningsinstituttet, og skal gi råd om faglig utvikling, oppgaver og rammer for virksomheten.

I 2017 utnevnte NFD et nytt faglig råd for HI i 2017. NIFES sitt råd ble oppnevnt samtidig. Da NIFES og Havforskningsinstituttet fusjonerte i 2018, ble de respektive råd nedlagt og et nytt vitenskapelig råd (SAB) dannet, denne gangen med kun internasjonale medlemmer. For ytterligere å sikre faglig integritet, ble det opp til nye Havforskningsinstituttet å oppnevne medlemmene.

København-møtet

Møtet i København i begynnelsen av oktober var det første og konstituerende møte for SAB. Rådet har nå ni medlemmer som skal dekke bredden innen Havforskningsinstituttets fagområde. SAB gir vitenskapelig råd til Havforskningsinstituttet om hvordan vår forskning kan få bedre kvalitet og bli mer relevant, og skal være gode diskusjonspartnere for utviklingen av instituttet. Rådet representerer en svært verdifull ressurs, og samtlige av disse travelt opptatte forskerne stiller opp uten honorarer for å bidra til Havforskningsinstituttets utvikling. ​

Medlemmene i SAB

Til stede på møtet: Poul Degnbol (SAB-leder)((Universitetet i Aalborg), Pauline Kamermans (Universitetet i Wageningen), Jason Link (NOAA), Katrin Vorkamp (Universitetet i​ Aarhus), Christer Høgstrand (King’s College i London​) og Tara Marshall (Universitetet i Aberdeen).
 
Ikke til stede: James Bellingham (Wood Hole Oceanographic Institute), Manuel Barange (FAO) og Kristina Sundell (Göteborgs Universitet).