Gå til hovedinnhold

Har sett lite lodde under økosystemtoktet


Canon EOS 60D 2017 09 16  04 47 25  0013715

– Vi har hatt god dekning i år, og vi ser at det er godt med lodde i enkelte områder, mens det er lite og nesten ingenting i andre deler av Barentshavet, sier havforsker Georg Skaret. (Foto: Andrej Voronkov)

– Vi har sett lite l lodde under årets økosystemtokt. Rett nok har vi hatt en del gode registreringer på ekkoloddet, men det var i et begrensa område, sier havforsker Georg Skaret. Over helga skal havforskerne gi råd om neste års loddekvote.

Skaret har vært toktleder på den siste delen av det store norsk-russiske økosystemtoktet i Barentshavet, og i ettermiddag skal han og flere norske og russiske havforskere møtes for å gå gjennom dataene fra toktet. Deretter skal Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) kvalitetssikre arbeidet og komme med det offisielle forskerrådet for loddekvoten i 2019.

 

De akustiske målingene viser at lodda har stått lenger sør enn i fjor, og det er betydelig mindre av den. Lodda er blant favorittmaten til torsken, og dermed har torskeutbredelsen i stor grad samsvart med loddas utbredelse.

Her kan du lese mer om økosystemtoktet i Barentshavet.

Nøkkelbestand

Lodda er en nøkkelbestand i Barentshavet, det vil si at den er viktig som matressurs for andre bestander, deriblant torsk, sel og kval. I fjor registrerte havforskerne mye lodde. Dermed ble loddekvoten for 2018 satt til 205 000 tonn. I 2016 og 2015 ble det observert lite lodde, og da konkluderte havforskerne med at loddebestanden var i en kollapsfase som vi har observert tre ganger tidligere, første gang på midten av 80 tallet

– Vi har hatt god dekning i år, og vi ser at det er godt med lodde i enkelte områder, mens det er lite og nesten ingenting i andre deler av Barentshavet, sier Skaret.

 

– Vi har sett lite l lodde under årets økosystemtokt, sier havforsker og toktleder Georg Skaret. (Foto: Gunnar Sætra)

Samles i Pasvik

I år møtes de norske og russiske havforskerne på Svanhovd i Pasvik for å gå gjennom dataene og regne seg fram til ei kvoteanbefaling.
– Det er et omfattende arbeid, og vi har dårlig tid. ICES skal ha utregningene tidlig i neste uke. De foretar ei kvalitetssikring av våre tall – deretter sendes kvoteanbefalinga til den norsk-russiske fiskerikommisjonen. Kommisjonen skal møtes i Ålesund den 15. oktober, og da må rådet være klart, sier Skaret.

Kvoterådene for de øvrige bestandene i Barentshavet kom i juni i år.

Forventa nedgang for torsken

Skaret forteller at forskerne har sett ganske mye torsk under årets tokt.
– Samtidig ser vi at det er mindre torsk i Barentshavet enn i de foregående årene. Det er noe vi har venta, og det er ingen dramatisk reduksjon i torskemengden, sier han.