Gå til hovedinnhold

Visjoner for fremtidens HI-bygg


Haltenbanken

Illustrasjon: Haltenbanken, Arkitektgruppen Cubus og Superkraft

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal samlokaliseres i et nytt bygg i Bergen. Da må man tenke nytt, stort og visjonært. En lokalisering for fremtiden med både kaifront og nok plass til å utvikle nye og innovative forskningsfasiliteter for Norges satsning på god forvaltning av havet.

– Vi planlegger for havforskningen de neste 50 til 100 årene, og våre visjoner må sees i et slikt perspektiv, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

Nok plass for fremtiden

Regjeringen har store ambisjoner for bærekraftig bruk av havet, og det er i Bergen de fremste marine og maritime kompetansemiljøene finnes. Havforskningsinstituttet er Norges og et av Europas største marine forskningsinstitutt. Sammen med Fiskeridirektoratet er vi over 1000 ansatte.

HI har en hel rekke spesiallaboratorier og verksteder, der hundretusenvis av prøver fra båtene våre opparbeides og tonnevis av utstyr lagres, repareres, kalibreres og oppgraderes hvert år. Tomten som velges for nybygget må ha plass til alle fasilitetene HI trenger, og gi mulighetsrom for å utvikle fremtidens teknologi og forskningsfasiliteter.

Bygget skal dekke kompliserte behov, og det er derfor Statsbygg har bestemt at det skal bygges et såkalt formålsbygg.

Undersøker ny forskningsfasilitet

I forlengelsen av nybygget undersøker HI mulighetene for en ny og innovativ forskningsfasilitet, såkalte megakosmer. Megakosmer er store tanker som gjør det mulig å forske på større organismer under kontrollerte forhold.

– Vi ønsker fremtidsrettet og internasjonalt ledende forskning, og undersøker blant annet muligheten for såkalte megakosmer i tilknytning til nybygget. Slik avansert forskningsstruktur kommer alle utdanningsinstitusjonene i Bergen til gode, og plasserer Havbyen Bergen i tet globalt, sier Sissel Rogne.

Megakosmene sett fra fugleperspektiv. Illlustrasjon: Vill Urbanisme

I en megakosme kan man forske kontrollert på havets økosystemer, og for eksempel kan man modellere klimaeffekter på havets økosystemer.

Megakosmer er fasiliteter Havforskningsinstituttet ikke har i dag. Denne typen forskningsfasilitet kan åpne nye muligheter for fremtiden.

Kaifront som samler fartøy og folk

Statsbygg annonserte tidligere i høst at tomten for nybygget til HI og Fdir vil bli vurdert etter mange kriterier - blant annet nærhet til sjø og dypvannskai, nærhet til kollektivtransport og nærhet til UiB og andre relevante fagmiljøer.

Et samlet hovedkvarter for HI må inkludere fartøy, rederiavdeling, instrumenter og laboratorier. Havforskning er helt avhengig av fartøyer, og det krever plass til å ta imot både våre egne fartøy og leiefartøy på kaifronten.

Det stilles strenge krav til hvordan prøver skal behandles og fraktes fra skipene og inn i våre akkrediterte laboratorier på land. I moderne havforskning har forskningsskip og forskningsbygg et felles blodomløp, og dette kretsløpet er avhengig av kaifront.