Gå til hovedinnhold

- Viktig å ha dialog om usikkerheten


Fiskermøte i Austevoll

HI-forskerne ville gjerne få innspill fra fiskerne om hvor de føler skoen trykker. Fra venstre: Ola Christian Olsen (Pelagisk forening), Sindre Vatnehol (HI), Jon Helge Vølstad (HI), Mariann Frantsen (Pelagisk forening), Arve Myklebust (Pelagisk forening), Erik Olsen (HI), Håkon Otterå (HI), Espen Johnsen (HI) og Guldborg Søvik (HI),

Fotograf: Veronica Nagelsen / Havforskningsinstituttet

Det var fullt hus da Pelagisk Forening og Havforskningsinstituttet inviterte til åpent fiskermøte i Austevoll. Temaet var usikkerheten i ressursforskningen.

Det var stor interesse og omtrent ikke en ledig stol på åpent møte i Austevoll mandag.

– Det er viktig for oss forskere å ha dialog med fiskerne fordi dette angår dem og deres virksomhet, sier forskningssjef og prosjektleder Erik Olsen.

Han og kollegaer fra HI innledet møtet med en presentasjon av REDUS-prosjektet, og om usikkerheten i bestandsovervåkingen og fangststatistikken.

Vil redusere usikkerheten

Havforskningsinstituttet bruker mye ressurser på å overvåke og beregne størrelsen på norske fiskebestander. Disse beregningene har store konsekvenser for både livet i havet og for fiskerinæringen. Det er disse beregningene som er grunnlaget for ICES’ kvoteråd.

Men det er usikkerhet i alle ledd i arbeidet frem til ferdige bestandsberegninger. REDUS-prosjektet som skal vare frem til 2020 har som mål å redusere denne usikkerheten.

Det var godt oppmøte da Pelagisk forening og Havforskningsinstituttet inviterte til åpent fiskermøte i Austevoll. (Foto: Veronica Nagelsen / Havforskningsinstituttet)

 

– Vi vil gjerne ha innspill fra fiskerne om hvor de føler skoen trykker, og hva de synes om dette prosjektet, sier Olsen.

Temaene som ble presentert på fiskermøtet var usikkerhet i bestandsovervåkingen og hvordan tokt legges opp på best mulig måte. I tillegg til usikkerhet i fangststatistikken og kommunikasjon av usikkerhet i forskning og råd.

Fra fiskernes perspektiv

I tillegg holdt SINTEF et innlegg om data fra fiskeriflåten, og om dette kan bedre bestandsestimeringen.  Til slutt ble det holdt et innlegg om fiskernes perspektiv på hvilken usikkerhet som betyr mest for dem.

– Som forskere kan vi ofte bli feiltolket, og det er viktig for oss å få presentere den usikkerheten som finnes i forskningen. Før vi kan beregne usikkerheten er det vanskelig å redusere den, avslutter Olsen.