Gå til hovedinnhold

Kick off for Blått kompetansesenter i Sør


blått kompsenter 1 3

Blått kompetansesenter hadde oppstartsmøte i strålende solskinn.

Fotograf: Tor Birkeland/ HI

Blått kompetansesenter i Sør ble i dag sparket i gang på et oppstartsmøte. Senteret skal skape en innovativ møteplass for forskere og næringsliv, der målet er å finne ny kunnskap og skape nye, marine arbeidsplasser.

 

– Agderkysten har et uforløst potensial for marin verdiskapning. Vi har både naturressurser, næringsmiljø og kompetanseinstitusjoner som gjør marin vekst mulig dersom man jobber sammen. Det sier forskningssjef Jan Atle Knutsen ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Flødevigen.

I januar i år startet forskningsmiljøer, akademia, forvaltning og næringslivet på Agder opp arbeidet med å belyse hvordan Agder kan bli mer offensiv og utnytte de fortrinnene som finnes i landsdelen når det gjelder marin verdiskapning. Denne uken ble det invitert til et bredt oppstartsmøte for interesserte, og til møtet kom mellom annet Fylkesmannen, de to fylkesordførerne, universitetsrektor, og en rekke ordførere fra regionen.

I det nye, blå kompetansesenteret skal forsknings- og undervisningsmiljøene på Sørlandet kobles sammen med annen forvaltning og næringsliv. Forskerne vil jobbe sammen med private næringsaktører og med kommunene i regionen om å sette konkrete pilotprosjekter ut i live. Kompetansesenteret vil gi en mulighet til å teste ut nye forretningsområder, salgskanaler, og nye markeder knyttet til hav og kyst.

– Det var stor oppslutning og entusiasme om å gå videre med dette arbeidet, sier Knutsen.

Ideen ble først lansert av havforskningsdirektør Sissel Rogne, på et møte i Flødevigen i 2016. Ideen er blant annet inspirert av tilsvarende regional satsing i nord (Senja), i Midt-Norge (Frøya) og på Vestlandet (Austevoll).

Havforskningsdirektør Sissel Rogne var også til stede på møtet. Hun har tidligere uttalt entusiasme for prosjektet.  

– Dette er fantastisk spennende, og jeg gleder meg til å arbeide videre her på HI for å realisere dette prosjektet, sa Rogne da prosjektet ble lansert.