Gå til hovedinnhold

Dokken døgnet rundt


Pressekonferanse MCB des 2018

Fra pressekonferanse på Media City Bergen i desember da det ble klart at det nye bygget som skal huse Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet, skal bygges på én av tre mulige tomter på Dokken i Bergen. F.v: Sissel Rogne, Ove Trellevik, Elizabeth Toft Erichsen, Helge André Njåstad og Liv Holmefjord.

Fotograf: Marie Hauge / Havforskningsinstituttet

Det er ikke vanskelig å forestille seg hvordan dagens traurige havneområde vil syde av liv når folk og fisk overtar for kontainere og kassebygg.

 

Vi har mange spennende planer for Dokken fremover. Når våre over tusen kunnskapsmedarbeidere inntar den nye bydelen, begynner en ny tidsepoke for Bergen. På Dokken kan havforskning og -forvaltning, havnæringer, boliger og pulserende byliv bygges sammen på en unik måte. Vi får en marin hovedstad med akser fra kaikanten på Dokken, gjennom UiB, Haukeland og ut til NHH og Høgskolen på Vestlandet. Slik blir havbyen, ja havnebyen Bergen en realitet. Det vil stimulere til vekst og utvikling, for de blå næringene, for det er god plass til mangt og mange rundt oss.

Gummistøvler og pensko

I dag sitter de som jobber hos oss i Bergen spredt utover 10 bygg. Havforskningsinstituttet kan notere seg for 90 ulike yrkesbakgrunner, og Fiskeridirektoratet rundt 40. Vi tør påstå at det bare er Haukeland Universitetsjukehus som kan oppvise en like variert arbeidsstokk innenfor sitt fagområde. For spennet er stort – hos oss er sjøstøvler og regnbukser minst like vanlig arbeidsantrekk som pensko og hvit skjorte. I nybygget samler vi sjøfolk og annet marint personell, teknikere, jurister, samfunnsvitere, økonomer, ingeniører og IT-utviklere, og selvsagt et vell av forskere – biologer, kjemikere, fysikere, genetikere, ernæringsfysiologer, statistikere og matematikere, for å nevne noen.

Gamere blir havforskere og havforvaltere

Utviklingen går raskt, oppgavene blir flere og vi trenger stadig nye yrkesgrupper. Det er ikke utenkelig at gamerne i de bergenske kjellerstuer etter hvert kommer til å invadere Dokken. For ti år siden var det enda litt science fiction med genredigering, autonome fartøy, kunstig intelligens og digital fangstidentifisering. I dag har vi blant annet utviklet en automatisk bildegjenkjenning av hyse og makrell og vi kan ansiktsgjenkjenne leppefisk. Slik effektiv kartlegging basert på kunstig intelligens har et utall bruksområder. Digitaliseringen av forskning og forvaltning innebærer også kjappe selvbetjentløsninger og åpenhet om innsamling og bruk av data.  

Gransker havet med nye øyner

Unge forskere og forvaltere gjør at vi kontinuerlig blir bedre og mer innovative. Det forskers på miljø-DNA, nye metoder for å ivareta dyrevelferden, klimaendringene og effekter av oljesøl på ørsmå indre organer i fiskelarver. De utvikler nye, mer skånsomme fiskeredskaper, og behandler næringens søknader om å ta i bruk ny teknologi – som vi nødvendigvis ikke vet konsekvensene av når vi vurderer effekter på økosystemene. For master og PhD-studenter er det mange spennende muligheter hos oss. Til havs har vi bokstavelig talt snudd oss opp ned, og plasserer observasjonsteknologi på havets bunn. Droner tas i bruk både over og under vann – både for å forske og for å kunne drive bedre ressurskontroll.

Aktivitet døgnet rundt

På kaien som vi gjerne deler med andre, vil det bli aktivitet med skip som kommer og går, utstyr som losses og ferske prøver som tas imot og opparbeides i toppmoderne laboratorier. Akvariet i Bergen har signalisert at de gjerne fortsetter som vår nærmeste nabo på Dokken. Det kan bli et fantastisk kunnskapssenter for havforskning og havforvaltning. Vi ønsker å være en viktig del av en sydende aktivitet på Dokken. Her skal byens borgere synes det er trivelig å oppholde seg, også etter arbeidstid. Derfor må det legges stor vekt på gode møteplasser: åpne byrom, trivelige kafeer og kanskje til og med en restaurant med alger, sjøpølser og mesopelagisk fisk fra 1000 meters dyp på menyen? Tas målet om bærekraftige byløsninger på alvor, får vi en bydel der det er gøy å ferdes og godt å bo, jobbe eller studere.

Vi ser allerede nå hvordan vi her bidrar til at Bergen befester sin posisjon og tiltrekker seg nye og spennende samarbeidspartnere. Vi skal legge til rette for bærekraftig vekst i næringene, samtidig som vi skal passe på at livet i havet gir solide muligheter for å høste av havets mangfoldige ressurser, for all fremtid. De siste halvåret har vi jobbet mye med nyskapende og innovative ideer på Dokken – vi gleder oss til å informere – Bergen må følge med!