Gå til hovedinnhold

Starter prosjektsamarbeid med REV Ocean


PA 2019 02 19 9999 312

Adm. direktør Nina Jensen i REV Ocean og havforskningsdirektør Sissel Rogne. Foto: Paul S. Amundsen

Gjennom samarbeid med REV Ocean får Havforskningsinstituttet (HI) mulighet til å realisere prosjekter vi ellers ikke ville hatt muskler til. Samarbeidet kan komme opp i verdier på flere hundre millioner – avhengig av størrelse og omfang på de enkelte prosjektene.

– Denne avtalen åpner opp for flere spennende prosjekter. Samtidig er det viktig å understreke at vi hele tiden vil passe på integriteten vår som offentlig finansiert forskningsinstitutt, og at våre midler og data blir brukt på en riktig måte, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.  

Avtalen mellom REV Ocean og instituttet er prosjektbasert. Flere områder er allerede identifisert hvor partene kan ha nytte av å jobbe sammen. 

Et av disse er samarbeid om tokt. REV Ocean er i gang med bygging av et stort og flott fartøy, mens HI har egen rederiavdeling med 7 båter og lang og solid driftserfaring. Partene har også pekt på et konkret forskningsområde hvor de kan samarbeide. Det er på mesopelagiske organismer, organismer som lever fra 200 til 1000 meters dyp. Vitenskapelig og annet utstyr om bord i båtene er et at annet område hvor partene kan ha gjensidig nytte av hverandre. 

Forskningsdata er et tredje område hvor partene kan slå sine krefter sammen for å modellere, visualisere og presentere. 

Til sist kan partene se for seg å samarbeide om forskningsinfrastruktur. Her er megakosmer nevnt konkret. Dette er store tanker hvor man kan lage utgaver av økosystemer og forske på disse under kontrollerte forhold slik at vi for eksempel kan studere klimaeffekter på spesielle økosystemer. 

Begge ser stort potensial i samarbeidet.

Avtalen ble signert av begge parter i Bergen tirsdag. Foto: Paul S. Amundsen 

– Norge har gjennom mange tiår hatt en ledende rolle innen forvaltningen av havet, mye takket være Havforskningsinstituttet. Når REV Ocean nå bygger verdens mest avanserte forskningsskip, utvikler en global havdataplattform og jobber for å få «Verdenshavets hovedkontor» lagt til Norge, er Havforskningsinstituttet i Bergen en helt avgjørende partner og jeg ser fram til et fortsatt tett og godt samarbeid, sier administrerende direktør Nina Jensen i REV Ocean.

– Et prosjektsamarbeid med REV Ocean vil gjøre det mulig for oss å gjennomføre store, omfattende prosjekter som vi ikke ville klart på egen hånd. Når vi er så heldige å ha en filantrop som Kjell Inge Røkke som vil bruke halve formuen sin på havet gjennom REV Ocean, er det viktig å få til gode, unike prosjekter som kan bygge kompetanse og sørge for at vi sammen klarer å svare opp på de store globale utfordringene vi står overfor for å kunne ha et rikt og rent hav å høste av, sier direktør Sissel Rogne ved Havforskningsinstituttet.     

Her er avtalen som ble signert. REV OCEAN avtale.pdf