Gå til hovedinnhold

Saltnivået i fiskeprodukter har ikke gått ned


Dame spiser fiskehamburger helgeskodvin nifes 037 crop

Fiskekarbonader, fiskekaker og fiskepudding er blant produktene som er analysert på HIs laboratorium.

Fotograf: Helge Skodvin / Havforskningsinstituttet

I perioden 2014-2018 har Havforskningsinstituttet analysert saltnivået i utvalgte matvarer. Nå er rapporten klar.

I 2014 lanserte Helsedirektoratet en tiltaksplan for å redusere saltinntaket i befolkningen.

– Dette er et viktig folkehelsetiltak. Høyt saltinntak øker risikoen for høyt blodtrykk, så et lavere saltinntak har stor betydning på befolkningsnivå, sier Lisbeth Dahl, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet (HI).

Fisk på stedet hvil

Sammen med matvarebransje, serveringsbransje, FoU-miljøer, bransje- og interesseorganisasjoner og helsemyndigheter ble Saltpartnerskapet etablert høsten 2015. Hensikten var å få ned saltinnholdet i matvarer for å bidra til å nå målet om å kutte saltinntaket i befolkningen med 15 prosent innen 2018 og 30 prosent innen 2025.

Siden 2014 har HI analysert salt i matvarer fra dagligvarebutikker i Norge, og nå er rapporten klar med analysesvarene som viser hvordan det har gått.

– Når det gjelder saltinnholdet i fiskeprodukter har det ikke gått ned, så de har litt å jobbe med, sier Dahl.

– Selv om det var få produkter i denne kategorien, fant vi at saltnivået i 12 ferske og frosne fiskematprodukter lå på 1,7 gram per 100 gram matvare i 2014 og på nøyaktig det samme i 2018, legger hun til.

Saltmålet, det vil si ønsket mengde salt, var på 1,4 gram salt per 100 gram matvare for fersk og frossen fiskemat.

HI og Lisbeth Dahl har på oppdrag fra Helsedirektoratet og Mattilsynet analysert saltinnholdet i matvarer fra dagligvarehandelen i Norge. (Foto: Anders Jakobsen / Havforskningsinstituttet)

Mindre salt i kjøttpålegg

Siden 2014 har forskerne ved HI analysert cirka 200 ulike matvarer. De fleste produktene er blitt analysert tre ganger.

– Vi har tatt tre ulike produksjonsnumre, som har blitt godt blandet og analysert i én samleprøve, sier Dahl.

Matvarene er fordelt mellom kategoriene «brød og kornvarer», «kjøttprodukter», «fiskeprodukter», «meieri og spisefett» og «ferdigretter, sauser og majonesbaserte salater».

– Kjøttpålegg har fått et lavere saltinnhold. Disse endringene betyr mye i et større perspektiv, fordi det spises mye i befolkningen, sier Dahl.

I gjennomsnitt har de analyserte kjøttpåleggene gått ned fra 2,4 gram salt per 100 gram vare i 2014 til 1,9 gram salt i 2018. Nå er flere av kjøttpåleggene i samsvar med saltmålet enn hva tilfellet var tidligere.