Gå til hovedinnhold

Bærekraftige fiskerier: Forpliktelser er viktige, men de kan ikke erstatte institusjoner og lovverk


HI 039199
Fotograf: Paolo Cipriani/IMR

Havforskningsinstituttet har gått gjennom 182 Our Ocean-forpliktelser gitt de siste fem årene. Innsatsen viser i hovedsak igjen i form av økt oppmerksomhet og finansiering. Den direkte effekten på bærekraftige fiskerier og forvaltning er ikke like synlig.  

Our Ocean-forpliktelsene (se faktaboks) er gitt av ulike land, virksomheter eller organisasjoner. Havforskningsinstituttet har analysert innholdet i forpliktelsene som sorterer under bærekraftige fiskerier, i hvilken grad de er oppfylt og hva effekten har vært.   

Fungerer som supplement   

Halvparten av forpliktelsene er gjennomført, mens 75% er halvveis oppfylt eller mer. Hovedkonklusjonen er at innsatsen først og fremst har sørget for å skape oppmerksomhet om bærekraftige fiskerier og medvirket til å finansiere aktuelle prosjekter.

– Denne typen forpliktelser kan ikke erstatte solide institusjoner og langsiktige reguleringer i en bærekraftig fiskeriforvaltning. De er heller å regne som viktige supplement, sier forskningsdirektør Geir Huse. Han har ledet arbeidet med rapporten som blir presentert under årets Our Ocean-konferanse i Oslo. Det er tidligere gjort en tilsvarende evaluering for marine verneområder. 

Institusjonene er viktige

De fleste tiltakene er satt i verk mot ulovlig fiske (IUU) og for å styrke havnestatskontrollen i ulike land, forteller Geir Huse.

– Vi ser at det er en positiv effekt av disse tiltakene, men det er ikke til å komme forbi at en svært viktig del av arbeidet for bærekraftige fiskerier skjer på regionalt nivå. Derfor er vårt klare råd at autoriteten til de regionale institusjonene styrkes. Her kan Our Ocean bli en pådriver, sier Geir Huse.

Referanse

Geir Huse, Åsmund Bjordal, Harald Loeng, Kari Østervold Toft og Reidar Toresen. "Assesment of commitments on sustainable fisheries to the Our Ocean conferences". Rapport fra havforskningen (2019)