Gå til hovedinnhold

Lanserer ny 1000-lapp med Norges Bank


10000000 kopiCROP

Når sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank lanser er den nye 1000-lappen 14. november, skjer det i havbyen Bergen og i samarbeid med Havforskningsinstituttet. 

– Motivet på den nye seddelen er en bølge på åpent hav. Bølgen forteller oss om havet som en motkraft vi bryner oss på, og om en drivkraft som bringer oss framover.

Så sier Leif Veggum, direktør for kontante betalingsmidler i Norges Bank, om valg av motiv på den nye 1000-kroneseddelen. Banken er opptatt av bærekraft og innovasjoner som skal sikre fremtidig havbasert verdiskapning.

Med et slikt utgangspunkt er det ikke rart at Norges Bank så til Bergen når de skulle lansere den femte og siste seddelen i den nye norske seddelserien – hvor alle har motiver relatert til havet. – Bergen har i århundrer vært en av de viktigste havbyene i Norge, og er i dag vertskap for en rekke fremtidsrettede marine og maritime næringer og havforskningsmiljøer – miljøer som i høyeste grad bringer oss framover. Dette er en posisjon som passer svært godt med det motivene på 1000-kroneseddelen symboliserer, og med motivene på hele seddelserien, sier Veggum.


Sentralbanksjef Øystein Olsen kommer til Bergen for å lansere den nye 1000-lappen 14. november. (Foto Norges Bank/Nils S. Aasheim)

Havforskningsdirektør Sissel Rogne svarte umiddelbart ja da forespørselen kom fra Norges Bank om å samarbeide om denne lanseringen. – Vi jobber hver dag for å sikre rene og rike hav inn i evigheten. Dette er jo grunnlaget for bærekraft, sier Rogne som synes det er flott at Norges Bank bidrar til oppmerksomhet rundt bærekraftig forvaltning av havet og mulighetene som ligger i det marine. – Vi ser veldig fram til å lansere 1000-kroneseddelen sammen med Havforskningsinstituttet i Bergen 14. november, sier Veggum. Arrangementet er lagt til Akvariet, som også har lang og god formidlingstradisjon knyttet til livet i havet. Det er satt av en del plasser slik at publikum også kan delta på lanseringsseminaret i Akvariet. De 15 første som melder seg, får delta. Send e-post til 1000-lappen@hi.no