Gå til hovedinnhold

Har studert snøkrabbens fruktbarhet

For første gang har forskerne undersøkt hvor fruktbar snøkrabben i Barentshavet er. Studien viser at hunnkrabben bærer mellom 15 000 og 184 000 egg.

– Vi ser at det er ganske likt snøkrabbehunner man finner i andre områder av verden, sier forskningstekniker Hanna Danielsen.

Som en del av masteroppgaven sin har hun undersøkt til sammen 188 hunnkrabber i Barentshavet. Hun fant at krabbene hadde mellom 15 000 og 184 000 egg, og at mengden egg økte med størrelsen på krabbene.   

Siden snøkrabben dukket opp for første gang i 1996, har den spredd seg over store deler av Barentshavet. Det å finne ut hvor mange egg snøkrabben produserer, og hvor store krabbene er når de blir kjønnsmodne, er viktig for å kunne si noe om utviklingen til bestanden fremover.

Parer seg på våren

Fra de andre snøkrabbebestandene er det kjent at de parer seg sent på vinteren eller tidlig på våren. Hunnkrabbene bærer på eggene frem til klekking like før neste paring. Etter at larvene er klekt, flyter de med strømmen i to til tre måneder før de bunnslår og vokser opp, og slik sprer bestanden seg.  

–  Vi har ikke helt visst når paringen skjer i Barentshavet, men nå har vi i hvert fall for første gang funnet snøkrabbelarver i planktonprøver, sier Danielsen.

Larvene ble tatt ved hjelp av planktonhov på et snøkrabbetokt i månedsskiftet juni-juli. Dermed gir dette en indikasjon på at snøkrabbene parer seg i mai eller juni i Barentshavet.

–  Det kan være at det er mer gunstig for snøkrabbene i Barentshavet at larvene klekker på denne tiden av året.  Det kan ha sammenheng med tilgang på plankton som føde og temperaturforhold, forklarer Danielsen.

Foto av snøkrabbelarve
Snøkrabbelarver funnet i vannprøver fra månedsskiftet juni-juli.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingen større enn minstemålet

Snøkrabben vokser ved at den skifter skall, og hos både hann- og hunnkrabbene stopper veksten etter det siste skallskiftet. Det er da de blir kjønnsmodne og er klar for paring og egglegging.

Den minste hunnkrabben med egg i studien hadde en skallbredde på 48 millimeter og den største var på 100 millimeter. Ingen var over 100 millimeter, som er minstemålet for fiske etter hannsnøkrabbe.

–  Men vi fant en del store hunnkrabber med egg, som vi fikk fra fiskeriene. Det betyr at disse krabbene også går i teinene, sier Danielsen.

Vet ikke hvor lang tid det tar før larvene klekker

Studien har gitt forskerne mye viktig informasjon om snøkrabben, som hvor mange egg den har og når den parer seg. Men fortsatt mangler de den siste brikken i puslespillet, nemlig hvor lang tid det tar før larvene klekker.

Er forholdene ugunstige kan det ta to år fra paring til snøkrabbeeggene klekker, i stedet for ett år.  Det betyr at den årlige produksjonen av larver i Barentshavet potensielt halveres under slike forhold.

–  Dette er viktig grunnkunnskap som inngår i HI sitt oppdrag å øke kunnskapen rundt hvordan bestanden vil utvikle seg fremover i Barentshavet. Det er noe vi jobber med nå, sier Danielsen.

Referanse:

Danielsen, H. E., Hjelset, A. M., Bluhm, B. A., Hvingel, C., & Agnalt, A. L. (2019). A first fecundity study of the female snow crab Chionoecetes opilio Fabricius, 1788 (Decapoda: Brachyura: Oregoniidae) of the newly established population in the Barents Sea. Journal of Crustacean Biology, 39(4), 485-492.

Lenke: https://doi.org/10.1093/jcbiol/ruz039