Gå til hovedinnhold

Trekker hummerfiskere til forskningsdugnad


HI 001601

Hummer på teine foran reservatet i Flødevigen i Arendal

Fotograf: Jørgen Ree Wiig/Havforskningsinstituttet

Om en drøy måned starter hummerfisket. Nå vil Havforskningsinstituttet ha med fiskere på laget i en stor utvalgsundersøkelse. 

Hummersesongen nærmer seg, og for mange er det årets høydepunkt når den første teina settes 1. oktober. For tre år siden innførte Fiskeridirektoratet krav om påmelding til hummerfisket.

Forsker Alf Ring Kleiven med hummer. Foto: Espen Bierud/Havforskningsinstuttet 

Målet er å få mer kunnskap om fiskeinnsats og fangst. 

– Det er likevel ikke innført krav om fangstrapportering, da det ville kommet inn enormt med data som vil være svært krevende å kvalitetssjekke, forteller forsker Alf Ring Kleiven. 

Tilfeldig utvalg 

Derfor anbefaler Havforskningsinstituttet å heller gjennomføre såkalte utvalgsundersøkelser. Der blir et tilfeldig utvalg av påmeldte fiskere trukket ut og bedt om å rapportere sin fiskeaktivitet. Disse fiskerne blir dermed representanter for alle som fisker hummer, og på den måten kan en regne ut total fiskeinnsats og fangst.  

Og hvis du har vært med tidligere, og tror du er påmeldt for alltid, er det feil. En må melde seg på hvert eneste år, bemerker Ring Kleiven. 

Han håper alle melder seg på, og at de som blir spurt, vil delta i undersøkelsen. Det er viktig for å fange opp bredden av hummerfiskere. 

– Hvis bare de mest erfarne fiskerne som får store fangster, deltar i undersøkelsen, så vil jo resultatet bli feil. 

Og frykt ikke: Det er ikke mye jobb det er snakk om. 

– Det er relativt enkelt og raskt. Systemet har blitt testet over flere år, og tilbakemeldingene er at dette fungerer veldig greit, sier Ring Kleiven. 

Metode og resultat 

Tilsvarende undersøkelser har blitt gjennomført både i 2017 og 2018. Her kan du lese mer om resultatene. Nå vil forskerne bruke arbeidet inn i en storskalaundersøkelse fra flere steder i landet. 

Nærmere bestemt trengs det 200 fritids- og yrkesfiskere fra henholdsvis Skagerrakkysten, Vestlandet og Nord-Vestlandet, altså til sammen 600 fiskere. 

I begynnelsen av september vil disse bli kontaktet av Havforskningsinstituttet. 

– Vi håper du stiller opp hvis du er så heldig å bli trukket ut. Da bidrar du i folkeforskningen for å sikre en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning av hummerbestanden, avslutter Alf Ring Kleiven. 

Og før du setter i gang med hummerfisket – sjekk gjerne om du har «teinevett», ved å følge rådene her. Slik kan du unngå å bidra til tapte redskaper og spøkelsesfiske