Gå til hovedinnhold

Ny vurdering av lakseluspåvirkning på vill laksefisk til trafikklyssystemet


HI 046419

Illustrasjonsfoto: Liv Eva Kirkesæther/HI

Produksjonsområdene 2 og 3 fra Ryfylke til Sotra er i kategorien med høyest sannsynlig dødelighet av villaks forårsaket av lakselus. Områdene 4 og 7 ligger i den mellomste kategorien, mens de resterende ni områdene er vurdert til å ha lav sannsynlig dødelighet.

Dette kommer frem i vurderingen som Styringsgruppen for lakselusepåvirkning på anadrom laksefisk har overlevert til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Styringsgruppens vurderinger til departementet er basert på ekspertgruppens vurderinger av lakseluspåvirkning i de 13 produksjonsområdene i 2020. 

NFD vil blant annet bruke vurderingen for 2020 sammen med analysene som vil bli gjort i 2021 når de avgjør i hvilke områder det kan bli endringer i produksjonen av oppdrettslaks fra 2022.

Slik ble analysen for produksjonsområdene i 2020 

Styringsgruppens vurdering for 2020 er at følgende sannsynligheter for lakselusindusert dødelighet hos villaks i produksjonsområdene gjelder:

 • Produksjonsområde 1 sannsynlig dødelighet < 10%  
  Usikkerheten vurderes som liten 
 • Produksjonsområde 2 sannsynlig dødelighet > 30% 
  Usikkerheten vurderes som middels  
 • Produksjonsområde 3 sannsynlig dødelighet > 30%  
  Usikkerheten vurderes som middels 
 • Produksjonsområde 4 sannsynlig dødelighet 10-30%   
  Usikkerheten vurderes som middels med usikkerhet mot > 30% 
 • Produksjonsområde 5 sannsynlig dødelighet < 10%  
  Usikkerheten vurderes som middels  
 • Produksjonsområde 6 sannsynlig dødelighet < 10% 
  Usikkerheten vurderes som stor 
 • Produksjonsområde 7 sannsynlig dødelighet 10-30%  
  Usikkerheten vurderes som stor med usikkerhet mot < 10% 
 • Produksjonsområde 8 sannsynlig dødelighet < 10%  
  Usikkerheten vurderes som middels  
 • Produksjonsområde 9 sannsynlig dødelighet < 10%  
  Usikkerheten vurderes som liten 
 • Produksjonsområde 10 sannsynlig dødelighet < 10% 
  Usikkerheten vurderes som stor 
 • Produksjonsområde 11 sannsynlig dødelighet < 10%  
  Usikkerheten vurderes som liten 
 • Produksjonsområde 12 sannsynlig dødelighet < 10%  
  Usikkerheten vurderes som liten 
 • Produksjonsområde 13 sannsynlig dødelighet < 10%  
  Usikkerheten vurderes som liten 
Oversikt over produksjonsområdene. 

Styringsgruppen oppnevnt av NFD:

Tor F. Næsje, Norsk institutt for naturforskning (leder)
Karin Kroon Boxaspen, Havforskningsinstituttet 
Eirik Biering, Veterinærinstituttet 

Ekspertgruppen oppnevnt av styringsgruppen: 

Ekspertgruppens leder og redaktør: 
Knut W. Vollset, Forsker ved NORCE  

Ekspertgruppens nestleder: 
Frank Nilsen, Professor ved Universitetet i Bergen 

Ekspertgruppens medlemmer (alfabetisk): 
Ingrid Ellingsen, Seniorforsker ved SINTEF Ocean AS 
Bengt Finstad, Professor ved NTNU 
Ørjan Karlsen, Seniorforsker ved Havforskningsinstituttet (HI) 
Mari Myksvoll, Seniorforsker ved Havforskningsinstituttet (HI) 
Leif Christian Stige, Seniorforsker ved Veterinærinstituttet (VI) 
Harald Sægrov, Forsker ved Rådgivende Biologer AS 
Ola Ugedal, Seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) 
Lars Qviller, Forsker ved Veterinærinstituttet (VI) 
 
Ekspertgruppens sekretær: 
Sussie Dalvin, Forsker ved Havforskningsinstituttet (HI)