Gå til hovedinnhold

Kvoteråd for nordsjøsild: Flere år med lav rekruttering gir lavere kvoteråd


nordsjøsild

ICES anbefaler at fangsten av nordsjøsild bør ikke overstige 365 792 tonn i 2021. (Foto: Jan de Lange / Havforskningsinstituttet)

Det internasjonale havforskingsrådet ICES er klar med kvoteråd for nordsjøsild for 2021. Kvoterådet er 6,7 prosent lavere enn årets kvote.

Fangsten i direktefisket i 2021 bør ikke overstige 359 367 tonn (365 792 tonn totalt). Årets kvote er på 385 008 tonn. Nedgangen i anbefalt kvote skyldes en nedgang i gytebestanden grunnet dårlig rekruttering, altså tilveksten av ny fisk til gytebestanden.

Sjå også norsk versjon av det tekniske kvoterådet frå ICES.

– Nordsjøsilda er en art som lever mange år. Om vi er flinke på å spare på litt av fisken i gode tider får vi en buffer dersom vi får år med dårlig rekruttering, sier forsker Cecilie Kvamme.

Kvoten for nordsjøsild har vært relativt stabil de siste ti årene, selv om årets kvoteråd er noe lavere enn tidligere.

Kvoteråd for nordsjøsild 2021:

  • Anbefalt kvote 2021: 359 367 tonn i direktefisket (365 792 tonn totalt) 
  • Anbefalt kvote 2020: 418 649 tonn i direktefisket (431 062 tonn totalt)
  • Avtalt kvote 2020: 385 008 tonn i direktefisket​​​​​​​