Gå til hovedinnhold

HI anbefaler krav om mindre innganger og enderist i leppefiskteinene


Berggylt som svømmer

Berggyltene er først hunner, men skifter kjønn når de blir 34-41 centimeter store. De store, gamle hannene vokter eggene til de klekkes.

Fotograf: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet

Berggylte er den av leppefiskene som er mest utsatt for overfiske. Mindre innganger i teinene vil redusere problemet.

I årets leppefiskeråd til Fiskeridirektoratet kommer Havforskningsinstituttet med følgende anbefalinger:

  • Kvotene for neste år bør ikke settes høyere enn årets nivå, som er fire millioner individer på Sørlandet, 10 millioner på Vestlandet opp til Stad-området på 62° nord og fire millioner lenger nord.
  • Det bør innføres krav om mindre innganger i teinene for å redusere fangst av berggylte, spesielt de store.
  • Det bør også innføres et krav om enderist, i stedet for dagens små fluktåpninger.

Mindre åpninger er bra for bestanden

I fjor bestemte Fiskeridirektoratet at fra 2021 skulle teineåpningene være mindre, nærmere bestemt seks centimeter i diameter.

– Den innføringen støtter vi; mindre innganger for å redusere fangsten av berggylte, spesielt de store, sier forsker Kim Halvorsen.

Berggyltene er først hunner, men skifter kjønn når de blir 34-41 centimeter store. De store, gamle hannene vokter eggene til de klekkes.

– Berggylte er den leppefiskarten som er mest utsatt for å bli overfisket. Så mindre åpninger vil bety at risikoen for at dette kan skje blir betydelig redusert, sier Halvorsen.

Enderist gjør det lettere for de minste fiskene å unnslippe

Ulempen med mindre åpninger i teinene, er at de vil fange flere bergnebber, spesielt de under minstemålet.

– Derfor anbefaler vi også at det innføres et krav om heldekkende enderist i stedet for dagens små fluktåpninger på siden av teinene, sier Halvorsen.

På denne måten har småfisken større sjanse til å finne veien ut når teinene trekkes.

Det er Fiskeridirektoratet som avgjør hvilke reguleringer som bør innføres for å sikre et mest mulig bærekraftig fiske av leppefisk. Disse reglene blir fastsatt i reguleringsmøtet i begynnelsen av november.

Fisketrykket er ujevnt fordelt

Analyse av årets data fra referansefiskerne viser ingen klare tegn til endringer i fangstmengde eller størrelsesfordeling sammenliknet med fjor. Likevel mener HI at man ikke bør øke uttaket fra årets nivå.

– Lokalt overfiske kan forekomme, siden fisketrykket er ujevnt fordelt innad i de tre kvoteområdene. Derfor er det også viktig å tilpasse minstemål og reguleringer på inngang og fluktåpninger slik at man unngår store endringer i arts- og størrelsessammensetning i områder hvor det fiskes spesielt hardt, sier Halvorsen.