Gå til hovedinnhold

Bare litt olje svekker overlevelsen for hyselarver


G0077060 vwww

Undervannsfoto av frittdrivende kammer. Foto: Alessandro Cresci

Ny studie viser at selv svært lave konsentrasjoner av råolje svekker hyselarvenes svømmeevne. Selv en tredjedel av tidligere antatt påvirkningsnivå viste seg å ha negativ effekt.

– Selv om de så helt normale ut, svømte larver som hadde vært utsatt for råolje mellom 30 og 40 prosent langsommere enn larver som ikke hadde vært oljeeksponert, sier Alessandro Cresci, postdoktor ved Havforskningsinstituttet og førsteforfatter av en vitenskapelig artikkel nylig publisert i journalen Environmental Science & Technology. 

Larvenes svømmeevne var assosiert med økning i et protein som ble brukt som indikator på oljetoksisitet. Dette viste at giftighet oppstod selv når embryoer ble utsatt for svært lave konsentrasjoner av råolje.

Forskere setter ut et av de frittdrivende kamrene. Foto: Alessandro Cresci/HI

Klissete konsekvenser

Det er kjent at hyseegg er klissete sammenlignet med andre fiskeegg. Når de blir utsatt for et oljesøl, fester oljedråper seg på overflaten på hyseegg. Tidligere forsøk har vist at dette kan føre til alvorlige skader og deformiteter for larver og yngel. Dette gjør denne arten spesielt sårbar for oljeforurensning. 

Hittil har forsøkene ved Havforskningsinstituttet vært gjort i laboratorier. Nå har forskerne flyttet undersøkelsene ut i sjøen og redusert oljedosen. Her har de prøvd å finne svar på hva som skjer når oljen fortynnes til svært lave konsentrasjoner, under nivåene som for tiden antas å ha innvirkning. Om det ikke er noen synlige tegn på oljeskade, kan vi da anta at larver ikke er i fare?

Hyselarve sett gjennom et stereomikroskop (Foto: Alessandro Cresci / HI)

Fra mikroskop til fjord

– Disse resultatene viser at effektene av oljeeksponering på ung fisk går utover det vi kan se med et mikroskop. Hvis larver svømmer langsommere i sjøen, har de mindre sjanse til å unnslippe rovdyr eller fange byttedyr, og dermed overleve, sier Cresci.

For å observere innvirkning av råolje på hyse under naturlige forhold, plasserte forskergruppen noen få millimeter lange hyse-larver i drivende, gjennomsiktige kamre i en norsk fjord. I disse kamrene plasserte de tre grupper av hyse-larver: to som allerede var utsatt for svært lave oljekonsentrasjoner som embryoer (10 og 80 mikrogram olje per liter), og én som ikke hadde det (kontrollgruppe).

Dette er den første slike studien utført under naturlige (også kalt: in situ) forhold.

Elin Sørhus tar bilder og videoer av 3 dager gamle fiskelarver med et kamera montert på et mikroskop. For at larvene skal ligge i ro, blir de lagt i en glasskål fylt med en gel laget av cellulose og saltvann. Bildene og videoene blir videre brukt for å detektere synlige defekter og evaluere effekt på hjertefunksjon. Fiskelarven på bildet ligger på ryggen med plommesekk mot kamera for å eksponere det bankende hjertet. (Foto: Sonnich Meier / HI)

Usynlige skader

Ingen av larvegruppenegruppene viste noen synlige misdannelser. Larvene så helt sunne ut og eksponering for den lave oljekonsentrasjoner så ikke ut til å ha forårsaket noen negative effekter. Imidlertid viste det seg at det var subtile, men viktige effekter av oljeeksponering.

– Denne studien presenterer en ny tilnærming for å se på subtile endringer i atferd på larver som er utsatt for oljeforurensning. Vi observerte effekter på svømmeoppførsel i konsentrasjoner av råolje som var tre ganger lavere enn vi tidligere trodde ville gi effekt, sier forsker Elin Sørhus som også har deltatt på prosjektet. 

I hvilken grad innvirkningen av oljeforurensning så langt er undervurdert kan ikke konkluderes ut fra denne studien alene. Forskerteamet tar imidlertid sikte på å følge opp denne studien for å få bedre forståelse av de skadelige og komplekse konsekvensene av oljeeksponering.

Referanse

Effects of exposure to low concentrations of oil on expression of cytochrome P4501a and routine swimming speed of Atlantic haddock (Melanogrammus aeglefinus) larvae in situ
Alessandro Cresci, Claire B. Paris, Howard I. Browman, Anne Berit Skiftesvik, Steven Shema, Reidun Bjelland, Caroline Durif, Matthew Foretich, Camilla Di Persia, Veronica Lucchese, Frode Vikebø, and Elin Sørhus
Environmental Science & Technology​​​​​​​​​