Gå til hovedinnhold

Elin Sørhus

HI 038492 elin crop
Forsker
Telefon: 95240889
Avdeling: Marin toksikologi

Arbeidsområde

I den siste tiden har jeg i hovedsag fortsatt mitt arbeid fra doktorgraden, hvor jeg ser på effekten av oljeforurensing på tidlige livsstadier av både hyse og torsk. Målet er å gå dypere ned i mekanismene bak deformitetene vi observerer i disse artene. I tillegg jobber jeg i et prosjekt som studerer kjønnsmodning i laks. Her har jeg et spesielt fokus på vgll3 , et gen involvert i modningsalder hos laks.

Curriculum Vitae

Utdannelse:

2013-2015. UiO, PhD i molekylærbiologi og økotoksikologi.

I doktorgraden: "Crude oil and its high toxic effect on early life stages of Atlantic haddock -  to the heart of the problem" så jeg på effekten av oljeforurensing på tidlige livsstadier av hyse. Effektene ble studert ved å fenotypisk bestemme abnormaliteter, samt å se på avvik i genuttrykk i de eksponerte gruppene ved bruk av ulike molekylærbiologske metoder. Ved å se genuttrykk og fenotype i sammenheng, foreslår jeg i oppgaven de molekylære mekanismene bak ulike deformiteter, som underutviklet hjerte, observert i hyse.

2002-2005. UiB, Master i molekylærbiologi

I master oppgave: "Studies on minispectrins: Expression in E. coli, purification and in vitro interaction studies" studerte jeg en miniversjon av spektrin, også kalt minispektrin. Jeg lagde en modifisert utgave a proteinet, uten en spesifikk N-terminal hale. Dette ble gjort for å strukturelle og funksjonelle egenskaper til de to versjonene av minispektrin. Kloning, transformering av E.coli celler, uttrykk av protein i E. coli , protein rensing, analyse av makromolekylære interaksjoner var metoder som ble brukt i masterstudiet.

1999-2002. HiB, avd. ingeniør. Bioingeniørutdanning

Arbeidserfaring:

2013- 2015. CEES-UiO/VISTA/IMR. Doktorgradsstipendiat (arbeidssted Bergen)

2005-2012. Overingeniør ved Havforskningsinstituttet i Bergen (IMR)

2005. Avdelingsingeniør ved Høyteknologisenteret i Bergen

1999-2004. Sommerjobb som bioingenør/bioingeniør assistent

I doktorgradssprosjektet "Assessment of the long-term effects of oil exposure on early life stages of haddock using transcriptomics and fitness observations" har jeg arbeidet med embryo og larve av Atlanterhavshyse. I prosjektet har jeg utført innsamling av materiale, bilde- og videotakning av embryo og larver, bilde- og videoanalyse, utført molekylærbiologiske metoder for å studere genuttrykk, deriblant Real time RT PCR, in situ hybridisering og har analysert transkriptomdata.

På havforskningsinstiuttet har jeg jobbet i to forskningsgrupper, Reproduksjon og vekst og Helse gruppen. I mitt arbeid i Reproduksjon og vekst har jeg detektert genuttrykk av ulike hormoner og reseptorer involvert i sex differensiering og modning i laks og torsk. I helsegruppen var jeg involvert i studier angående NODA infeksjon på torsk og kveite, og studier på karakterisering av immunssytem i kveite.

Metoder brukt i mitt arbeid ved IMR har vært RNA isolering, protein og RNA isoleringssystem, cDNA syntese etterfult av PCR eller RT-RTPCR, sekvensering, western blotting, immun histokjemi, in situ hybridisering og noe microarray. Har også vært invovlert i sampling og disseksjon av fisk.

På høyteknologisenteret fortsatte jeg arbeidet på minispektrin-studiet

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2023

Crude oil exposure of early life stages of Atlantic haddock suggests threshold levels for developmental toxicity as low as 0.1 μg total polyaromatic hydrocarbon (TPAH)/L

Elin Sørhus, Lisbet Sørensen, Bjørn Einar Grøsvik, Jérémie Le Goff, John P. Incardona, Tiffany Linbo, David Baldwin, Ørjan Karlsen, Trond Nordtug, Bjørn Henrik Hansen, Anders Thorsen, Carey Donald, Terje van der Meeren, William Robson, Steven J. Rowland, Josef Rasinger, Frode Bendiksen Vikebø, Sonnich Meier
Marine Pollution Bulletin 190
2023

Alkyl-phenanthrenes in early life stage fish: differential toxicity in Atlantic haddock (Melanogrammus aeglefinus) embryos

Carey Donald, Charlotte L. Nakken, Elin Sørhus, Prescilla Perrichon, Kåre Bredeli Jørgensen, Hege Kristoffersen Bjelland, Christine Stølen, Sindhu Kancherla, Philipp Mayer, Sonnich Meier
Environmental Science: Processes & Impacts p. 594-608
2023

Mind the gap – Relevant design for laboratory oil exposure of fish as informed by a numerical impact assessment model

Håvard Guldbrandsen Frøysa, Raymond Nepstad, Sonnich Meier, Carey Donald, Elin Sørhus, Mathias Bockwoldt, JoLynn Carroll, Frode Bendiksen Vikebø
Science of the Total Environment 904
2023

Co-Exposure of Phenanthrene and the cyp-Inducer 3-Methylchrysene Leads to Altered Biotransformation and Increased Toxicity in Fish Egg and Larvae

Carey Donald, Elin Sørhus, Prescilla Perrichon, Charlotte L. Nakken, Anders Goksøyr, Kåre Bredeli Jørgensen, Philipp Mayer, Denis A.M. da Silva, Sonnich Meier
Environmental Science and Technology 57 p. 11022-11031
2023

Early ontogeny of the lesser sandeel (Ammodytes marinus)

Prescilla Perrichon, Reidun Marie Bjelland, Caroline Durif, Ingrid Uglenes Fiksdal, Espen Johnsen, Anne Berit Skiftesvik, Alessandro Cresci, Howard Browman, Elin Sørhus
Developmental Dynamics
2023

Alkyl-phenanthrenes in early life stage fish: differential toxicity in Atlantic haddock (Melanogrammus aeglefinus) embryos

Carey Donald, Charlotte L. Nakken, Elin Sørhus, Prescilla Perrichon, Kåre Bredeli Jørgensen, Hege K. Bjelland, Christine Stølen, Sindhu Kancherla, Philipp Mayer, Sonnich Meier
p. 1-27
2023

Co-exposure to UV radiation and crude oil increases acute embryotoxicity and sublethal malformations in the early life stages of Atlantic haddock (Melanogrammus aeglefinus)

Elin Sørhus, Carey Donald, Charlotte L. Nakken, Prescilla Perrichon, Caroline Durif, Steven Shema, Howard Browman, Anne Berit Skiftesvik, Kai Kristoffer Lie, Josef Rasinger, Mette Helen Bjørge Müller, Sonnich Meier
Science of the Total Environment 859
2022

Photo-enhanced toxicity of crude oil on early developmental stages of Atlantic cod (Gadus morhua)

Libe Aranguren Abadía, Fekadu Yadetie, Carey Donald, Elin Sørhus, Lars Eirik Myklatun, Xiaokang Zhang, Kai Kristoffer Lie, Prescilla Perrichon, Charlotte Langeland Nakken, Caroline Durif, Steven Shema, Howard Browman, Anne Berit Skiftesvik, Anders Goksøyr, Sonnich Meier, Odd André Karlsen
Science of the Total Environment 807
2022

Magnetic fields generated by the DC cables of offshore wind farms have no effect on spatial distribution or swimming behavior of lesser sandeel larvae (Ammodytes marinus)

Alessandro Cresci, Prescilla Perrichon, Caroline Durif, Elin Sørhus, Espen Johnsen, Reidun Marie Bjelland, Torkel Larsen, Anne Berit Skiftesvik, Howard Browman
Marine Environmental Research 176
2021

Ontogeny-Specific Skeletal Deformities in Atlantic Haddock Caused by Larval Oil Exposure

Pål Asgeir Olsvik, Elin Sørhus, Sonnich Meier, Ingrid Torvanger, Maja Thorbjørnsen, Anders Thorsen, Lisbet Sørensen, Per Gunnar Fjelldal, Ørjan Karlsen, Igo G. Guimaraes, Kai Kristoffer Lie
Frontiers in Marine Science 8 p. 1-16
2021

Cardiac dysfunction affects eye development and vision by reducing supply of lipids in fish

Elin Sørhus, Sonnich Meier, Carey Donald, Tomasz Furmanek, Rolf Brudvik Edvardsen, Kai Kristoffer Lie
Science of the Total Environment 800
2021

Differential developmental toxicity of crude oil in early life stages of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus)

Prescilla Perrichon, Carey Donald, Elin Sørhus, Torstein Harboe, Sonnich Meier
Science of the Total Environment
2020

Untangling mechanisms of crude oil toxicity: Linking gene expression, morphology and PAHs at two developmental stages in a cold-water fish

Elin Sørhus, Carey Donald, Denis Da Silva, Anders Thorsen, Ørjan Karlsen, Sonnich Meier
Science of the Total Environment 757
2020

DNA damage and health effects in juvenile haddock (Melanogrammus aeglefinus) exposed to PAHs associated with oil-polluted sediment or produced water

Sonnich Meier, Ørjan Karlsen, Jérémie Le Goff, Lisbet Sørensen, Elin Sørhus, Daniela Maria Pampanin, Carey Donald, Per Gunnar Fjelldal, Evgenia Dunaevskaya, Marta Romano, Ilaria Caliani, Silvia Casini, André Sture Bogevik, Pål Asgeir Olsvik, Mark Myers, Bjørn Einar Grøsvik
PLOS ONE 15
2020

Effects of exposure to low concentrations of oil on expression of cytochrome P4501a and routine swimming speed of Atlantic haddock ( Melanogrammus aeglefinus) larvae in situ

Alessandro Cresci, Claire B. Paris, Howard Browman, Anne Berit Skiftesvik, Steven Shema, Reidun Marie Bjelland, Caroline Durif, Matthew A. Foretich, Camilla Di Persia, Veronica Lucchese, Frode Bendiksen Vikebø, Elin Sørhus
Environmental Science and Technology 54 p. 13879-13887
2020

Expression and localization of the aryl hydrocarbon receptors and cytochrome P450 1A during early development of Atlantic cod (Gadus morhua)

Libe Aranguren Abadía, Carey Donald, Mariann Eilertsen, Naouel Gharbi, Valentina Tronci, Elin Sørhus, Philipp Mayer, Tom Ole Nilsen, Sonnich Meier, Anders Goksøyr, Odd Andre Karlsen
Aquatic Toxicology 226
2019

Polyaromatic hydrocarbons in pollution: a heart-breaking matter

Charlotte Marris, Shiva N. Kompella, Mark M. Miller, John P. Incardona, Fabien Brette, Jules C. Hancox, Elin Sørhus, Holly A. Shiels
Journal of Physiology 598 p. 227-247
2019

Understanding the cardiac toxicity of the anthropogenic pollutant phenanthrene on the freshwater indicator species, the brown trout (Salmo trutta): From whole heart to cardiomyocytes

Martins Ainerua, J Tinwell, SN Kompella, Elin Sørhus, KN White, BE van Dongen, HA Shiels
Chemosphere 239
2019

Offshore crude oil disrupts retinoid signaling and eye development in larval Atlantic haddock

Kai Kristoffer Lie, Sonnich Meier, Elin Sørhus, Rolf Edvardsen, Ørjan Karlsen, Pål Asgeir Olsvik
Frontiers in Marine Science 6:368 p. 1-14
2018

Genomic architecture of haddock (Melanogrammus aeglefinus) shows expansions of innate immune genes and short tandem repeats

Ole K. Tørresen, Marine Servane Brieuc, Monica Hongrø Solbakken, Elin Sørhus, Alexander Johan Nederbragt, Kjetill Sigurd Jakobsen, Sonnich Meier, Rolf Edvardsen, Sissel Jentoft
BMC Genomics 19 p. 1-17
2018

Vgll3 and the Hippo pathway are regulated in Sertoli cells upon entry and during puberty in Atlantic salmon testis

Erik Nordtorp Kjærner-Semb, Fernando Ayllon, Lene Kleppe, Elin Sørhus, Kai Ove Skaftnesmo, Tomasz Furmanek, Frida Thyri Segafredo, Anders Thorsen, Per Gunnar Fjelldal, Tom Johnny Hansen, Geir Lasse Taranger, Eva Andersson, Rüdiger W. Schulz, Anna Wargelius, Rolf Edvardsen
Scientific Reports 8:1912 p. 1-11
2017

Oil droplet fouling and differential toxicokinetics of polycyclic aromatic hydrocarbons in embryos of Atlantic haddock and cod

Lisbet Sørensen, Elin Sørhus, Trond Nordtug, John P. Incardona, Tiffany Linbo, Laura Giovanetti, Ørjan Karlsen, Sonnich Meier
PLOS ONE 12:e0180048 p. 1-26
2017

Novel adverse outcome pathways revealed by chemical genetics in a developing marine fish

Elin Sørhus, John P. Incardona, Tomasz Furmanek, Giles W. Goetz, Nathaniel Scholz, Sonnich Meier, Rolf Edvardsen, Sissel Jentoft
eLIFE 6:e20707 p. 1-30
2016

Developmental transcriptomics in Atlantic haddock: Illuminating pattern formation and organogenesis in non-model vertebrates

Elin Sørhus, John P. Incardona, Tomasz Furmanek, Sissel Jentoft, Sonnich Meier, Rolf Edvardsen
Developmental Biology 411 p. 301-313
2016

Crude oil exposures reveal roles for intracellular calcium cycling in haddock craniofacial and cardiac development

Elin Sørhus, John P. Incardona, Ørjan Karlsen, Tiffany Linbo, Lisbet Sørensen, Trond Nordtug, Terje van der Meeren, Anders Thorsen, Maja Thorbjørnsen, Sissel Jentoft, Rolf Edvardsen, Sonnich Meier
Scientific Reports 6 p. 1-21
2015

Unexpected interaction with dispersed crude oil droplets drives severe toxicity in atlantic haddock embryos

Elin Sørhus, Rolf Edvardsen, Ørjan Karlsen, Trond Nordtug, Terje van der Meeren, Anders Thorsen, Christopher Peter Harman, Sissel Jentoft, Sonnich Meier
PLOS ONE 10:e0124376 p. 1-21
2012

Sex differentiation in Atlantic cod (Gadus morhua L.): morphological and gene expression studies

Trine Haugen, Fernanda F.L. Almeida, Eva Andersson, Jan Bogerd, Rune Male, Katrine Sandnes Skaar, Rüdiger W. Schulz, Elin Sørhus, Tim Wijgerde, Geir Lasse Taranger
Reproductive Biology and Endocrinology 10:47

Annet tidsskriftbidrag

2016

Økonomisk høstbare fiskeressurser. Debattinnlegg om utnytting av petroleumsressurser i Lofoten og Vesterålen

Svein Sundby, Elin Sørhus, Frode Bendiksen Vikebø
iTromsø p. 37

Faglige foredrag

2023

Using an Oil Droplet Generator to Study Contribution of Crude Oil Micro-Droplets to Dispersion Toxicity in Cold-Water Pelagic Marine Organisms

Bjørn Henrik Hansen, Elin Sørhus, Trond Nordtug
2023

Using a numerical model to propose a new laboratory oil exposure design

Håvard Guldbrandsen Frøysa, Raymond Nepstad, Sonnich Meier, Carey Donald, Elin Sørhus, Mathias Bockwoldt, JoLynn Carroll, Frode Bendiksen Vikebø
2022

The complexity of oil toxicity

Sørhus, Elin
2022

Career day: Institute of Marine Research

Sørhus, Elin
2022

Towards a greater understanding of crude oil induced eye abnormalities

Elin Sørhus, Sonnich Meier, Carey Donald, Prescilla Perrichon, Tomasz Furmanek, Rolf Brudvik Edvardsen, Kai Kristoffer Lie
2022

EGGTOX: Increased understanding of the mechanistic effects of crude oil toxicity during early life stages of cold-water fish

Elin Sørhus, Carey Donald, Charlotte L. Nakken, Prescilla Perrichon, Kai Kristoffer Lie, Bjørn Henrik Hansen, Lisbet Sørensen, Sonnich Meier
2021

Effects of oil spills

Elin Sørhus, Sonnich Meier, Prescilla Perrichon, Carey Donald, Kai Kristoffer Lie
2020

Crude oil toxicity in fish early life-stages: effect-directed analysis reveals strong mixture effects

Carey Donald, Elin Sørhus, Charlotte Langeland Nakken, Prescilla Perrichon, Lisbet Sørensen, Bjørn Henrik Hansen, Sonnich Meier
2019

Quantification of metabolites of alkyl-PAHs

Carey Donald, Elin Sørhus, Lisbet Sørensen, Kåre Bredeli Jørgensen, Steven Rowland, John P. Incardona, Sonnich Meier, Denis Da Silva
2019

Does a deficiency in lipid mobilization influence developmental and cardiac toxicity in fish larvae after crude oil exposure?

Prescilla Perrichon, Elin Sørhus, Carey Donald, John P. Incardona, Torstein Harboe, Sonnich Meier
2019

Differential uptake and toxicity of alkyl-phenanthrenes in early life-stage haddock

Carey Donald, Charlotte Langeland Nakken, Elin Sørhus, Prescilla Perrichon, Kåre Bredeli Jørgensen, Philipp Mayer, John P. Incardona, Sonnich Meier
2019

Unravelling direct and indirect effects of oil exposure on gene expression in relation to developmental abnormalities

Elin Sørhus, Sonnich Meier, Carey Donald, John P. Incardona, Denis Da Silva
2018

Lipid, growth and 1st year survival impacts in Polar cod (Boreogadus saida) following embryonic oil exposure to Alaskan and Norwegian oil

Benjamin J. Laurel, Louise Copeman, John P. Incardona, Tiffany Linbo, Nathaniel Scholz, Gina Ylitalo, Paul Iseri, Trond Nordtug, Elin Sørhus, Carey Donald, Sarah Allan, Mara Spencer, Sonnich Meier
2018

Marine fiske egg er meget følsomme for olje forurensning

Sonnich Meier, Elin Sørhus, Carey Donald, Prescilla Perrichon, Benjamin J. Laurel, Bjørn Henrik Hansen, Louise Copeman, Anders Thorsen, Lisbet Sørensen, Zhanna Tairova, Mette Helen Bjørge Müller, Lars Myklatun, Kåre Bredeli Jørgensen, Caroline Durif, Steven Shema, Howard Browman, John P. Incardona
2018

Hvordan fungerer laksens pubertetsgen?

Erik Nordtorp Kjærner-Semb, Fernando Ayllon, Lene Kleppe, Elin Sørhus, Kai Ove Skaftnesmo, Tomasz Furmanek, Frida Thyri Segafredo, Anders Thorsen, Per Gunnar Fjelldal, Tom Johnny Hansen, Geir Lasse Taranger, Eva Andersson, Rüdiger W. Schulz, Anna Wargelius, Rolf Edvardsen
2018

Persistent derangement of larval-juvenile lipid metabolism and growth following transient embryonic oil exposure in Polar cod

John Incardona, Tiffany Linbo, Nathaniel Scholz, Gina Ylitalo, Ben Laurel, Paul Iseri, Louise Copeman, Trond Nordtug, Sonnich Meier, Elin Sørhus, Carey Donald
2018

RNA-Seq reveals novel impacts of PAHs on excitation-transcription coupling in cardiomyocytes

Elin Sørhus, Sonnich Meier, John P. Incardona, Rolf Edvardsen, Tomasz Furmanek
2018

Feilutvikling hos fiskelarver ved oljeforurensing

Sørhus, Elin
2017

RNA-Seq reveals novel impacts of PAHs on excitation-transcription coupling in cardiomyocytes

Elin Sørhus, Sonnich Meier, John P. Incardona, Edvardsen Rolf, Nathaniel Scholz, Sissel Jentoft, Giles W Goetz, Tomasz Furmanek
2017

Application of gas chromatography/tandem mass spectrometry to determine a wide range of petrogenic polycyclic aromatic hydrocarbons in small samples of oil exposed fish egg

Lisbet Sørensen, Elin Sørhus, Trond Nordtug, John P. Incardona, Tiffany Linbo, Laura Giovanetti, Marta Sofia Silva, Svein Are Mjøs, Ørjan Karlsen, Sonnich Meier
2017

DNA damage in Atlantic haddock exposed to sediment or produced water associated PAHs

Sonnich Meier, Ørjan Karlsen, Jérémie Le Goff, Lisbet Sørensen, Elin Sørhus, Daniela Maria Pampanin, Marta Romano, Bjørn Einar Grøsvik
2017

Oil droplet fouling and differential PAH toxicokinetics in embryos of Atlantic haddock and cod.

Lisbet Sørensen, Elin Sørhus, Trond Nordtug, John P. Incardona, Tiffany Linbo, Laura Giovanetti, Ørjan Karlsen, Sonnich Meier
2016

Adaptive plasticity in Atlantic salmon- genetic predisposition of time at maturity and environmental triggers

Rolf Edvardsen, Erik Nordtorp Kjærner-Semb, Fernando Ayllon, Tomasz Furmanek, Tom Johnny Hansen, Per Gunnar Fjelldal, Carl Johan Rubin, Lene Kleppe, Kai Ove Skaftnesmo, Elin Sørhus, Faezeh Mohammadi, Geir Dahle, Vidar Wennevik, Monica Favnebøe Solberg, Kevin Glover, Birgitta Norberg, Geir Lasse Taranger, Eva Andersson, Rüdiger W. Schulz, Anna Wargelius
2016

Transcriptomics identifies novel adverse outcome pathways from crude oil exposure in haddock early life history stages

Elin Sørhus, John P. Incardona, Tomasz Furmanek, Nathaniel Scholz, Sonnich Meier, Sissel Jentoft, Rolf Edvardsen
2016

Fleshing out crude oil cardiotoxicity adverse outcome pathways with transcriptomics in Atlantic haddock embryos

Elin Sørhus, John P. Incardona, Tiffany Linbo, Lisbet Sørensen, Trond Nordtug, Terje van der Meeren, Anders Thorsen, Sissel Jentoft, Rolf Edvardsen, Sonnich Meier
2015

Linking mechanisms of PAH cardiotoxicity, morphogenetic defects and cardiac gene expression in atlantic haddock

Elin Sørhus, Rolf Edvardsen, Ørjan Karlsen, Lisbet Sørensen, Trond Nordtug, Terje van der Meeren, Anders Thorsen, Sissel Jentoft, John Incardona, Frode Bendiksen Vikebø, Maja Thorbjørnsen, Sonnich Meier
2015

Interaction with dispersed crude oil droplets drives severe toxicity and delayed mortality in Atlantic haddock embryos.

Sonnich Meier, Elin Sørhus, Lisbet Sørensen, Anders Thorsen, Trond Nordtug, John Incardona, Frode Bendiksen Vikebø, Terje van der Meeren, Maja Thorbjørnsen, Ørjan Karlsen
2014

Interactions between pelagic fish embryos and dispersed oil droplets

Elin Sørhus, Sonnich Meier, Anders Thorsen, Rolf Edvardsen, Sissel Jentoft, Trond Nordtug, Domagoj Maksan, Maja Thorbjørnsen, Christopher Peter Harman, Terje van der Meeren, Ørjan Karlsen
2014

Interaction between pelagic fish embryos and dispersed oil droplets

Elin Sørhus, Rolf Edvardsen, Ørjan Karlsen, Trond Nordtug, Terje van der Meeren, Anders Thorsen, Domagoj Maksan, Maja Thorbjørnsen, Christopher Peter Harman, Sissel Jentoft, Sonnich Meier
2014

Transkriptomanalyse av atlantisk torsk - mekanismer for rask vekst

Rolf Edvardsen, Tomasz Furmanek, Teshome Bizauyehu, Igor Babiak, Matilde Skogen Chauton, Kai Kristoffer Lie, Ann-Elise Olderbakk Jordal, Elin Sørhus, Ørjan Karlsen, Terje van der Meeren, Anders Mangor-Jensen, Ivar Rønnestad
2013

Assessment of the long-term effects of oil exposure on early life stages of haddock using transcriptomics and fitness observations

Sørhus, Elin
2013

GLOBAL AND LOCAL METHYLATION PATTERN IN TRIPLOID AND DIPLOID AND TRIPLOID ATLANTIC SALMON

Anna Wargelius, Tomasz Furmanek, Rolf Edvardsen, Elin Sørhus, Per Gunnar Fjelldal, Tom Johnny Hansen
2013

TRANSCRIPTOMIC ANALYSIS OF DEVELOPING ATLANTIC COD - UNDERSTANDING THE MECHANISMS UNDERLYING HIGH GROWTH

Rolf Edvardsen, Tomasz Furmanek, Kai Kristoffer Lie, Ann-Elise Olderbakk Jordal, Elin Sørhus, Ørjan Karlsen, Terje van der Meeren, Anders Mangor-Jensen, Ivar Rønnestad
2009

B and T cell markers during Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) ontogenesis

Sonal Patel, Aina-Cathrine Øvergård, Elin Sørhus, Ingrid Uglenes Fiksdal, Audun H. Nerland

Poster

2022

IMPACT OF CHRONIC OIL POLLUTION ON RECRUITMENT OF PREY SPECIES - KnowSandeel Project

Prescilla Perrichon, Reidun Marie Bjelland, Caroline Durif, Espen Johnsen, Elin Sørhus
2019

Biological effects in Atlantic cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus) exposed to crude oil with and without UV radiation.

Zhanna Tairova, Mette Helen Bjørge Müller, Sonnich Meier, Kai Kristoffer Lie, Lars Myklatun, Elin Sørhus, Carey Donald, Caroline Durif, Steven Shema, Howard Browman, Jan Ludvig Lyche, Anders Goksøyr
2019

Passive Dosing for Determining the Toxicity of Alkyl-Phenanthrenes to Early Life Stages of Haddock

Charlotte Langeland Nakken, Carey Donald, Elin Sørhus, Prescilla Perrichon, Kåre Bredeli Jørgensen, Philipp Mayer, John P. Incardona, Sonnich Meier
2018

VGLL3 AND THE HIPPO PATHWAY ARE REGULATED IN SERTOLI CELLS UPON ENTRY AND DURING PUBERTY IN ATLANTIC SALMON TESTIS.

Erik Nordtorp Kjærner-Semb, Fernando Ayllon, Lene Kleppe, Elin Sørhus, Kai Ove Skaftnesmo, Tomasz Furmanek, Frida Thyri Segafredo, Anders Thorsen, Per Gunnar Fjelldal, Tom Johnny Hansen, Geir Lasse Taranger, Eva Andersson, Rüdiger W. Schulz, Anna Wargelius, Rolf Edvardsen
2018

PW-Exposed: Produced water fractionation and advanced chemical and toxicological characterization using sensitive life stages of marine fish species

Bjørn Henrik Hansen, Lisbet Sørensen, Elin Sørhus, Julia Farkas, Trond Røvik Størseth, Ida Beathe Øverjordet, Trond Nordtug, Liv Guri Faksness, Andy Booth, Odd Andre Karlsen, Anders Goksøyr, Steven J Rowland, Holly A. Shiels, John P. Incardona, Jörn Kalinowski, Dag Altin, Elin Kjørsvik, Augustine Arukwe, Sonnich Meier

Rapporter og avhandlinger

2022

Svar på høring om tillatelse til utslipp fra foreløpig anleggsvirksomhet samt mudring, dumping og utfylling i forbindelse med bygging av Stad skipstunnel.

Lars Asplin, André Marcel Bienfait, Sigurd Heiberg Espeland, Johanna Jennifer Elisabeth Fall, Karine Gagnon, Bjørn Einar Grøsvik, Vivian Husa, Halvor Knutsen, Tanja Kögel, Terje van der Meeren, Frithjof Emil Moy, Lise Doksæter Sivle, Henning Steen, Jan Erik Stiansen, Brian Stock, Elin Sørhus, Stig Valdersnes
2021

PW-Exposed Final Report: Produced water fractionation and advanced chemical and toxicological characterization using sensitive life stages of marine fish species (OC2021 A-107)

Bjørn Henrik Hansen, Elin Sørhus, Odd André Karlsen, Sonnich Meier, Lisbet Sørensen
2021

Kunnskapsstatus for havsil i norsk sone av Nordsjøen

Espen Johnsen, Elin Sørhus, Karen de Jong, Kai Kristoffer Lie, Bjørn Einar Grøsvik
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)