Gå til hovedinnhold

Laks fikk panikkskader fra varmt vann


Laks i oppdrett2

Oppdrettslaks i merd (illustrasjonsfoto).

Laks eksponert i varmt vann på 34 °C i 30 sekunder fikk få tydelige akutte vevskader. De fikk imidlertid en kraftig panikkreaksjon og skader på finnene. Varmt vann benyttes i avlusing av laks, og kan være smertefullt for fisken.

– Vi tror at en medvirkende årsak til finneskadene var at fiskene begynte å sprelle i det varme vannet, forteller Lars Helge Stien ved Havforskningsinstituttet.

Det er tidligere kjent at laks som avluses i varmt vann, såkalt termisk avlusing, kan få til dels store skader. Nå har forskere fra Havforskningsinstituttet (HI), Veterinærinstituttet (VI) og Universitetet i Bergen (UiB) undersøkt om det er det varme vannet som fører til skadene, eller om det er andre ting.

– Vi gjorde forsøket med to ulike behandlingstemperaturer: 34 °C og 9 °C (kontrollgruppe). Fiskene ble behandlet individuelt. Umiddelbart etter behandling ble de avlivet med en overdose bedøvelsesmiddel og undersøkt for skader, sier Stien.

Siden forskerne tidligere har sett at laks får panikk i varmt vann, hadde de tatt forholdsregler:

– Vi hadde bedøvd fiskene og sydd en spesialdesignet pose som de ble behandlet i. Dette gjorde behandlingen skånsom, samtidig som vi lett kunne hente laksen ut av behandlingsvannet etter nøyaktig 30 sekunder, sier forsker Kristine Gismervik ved Veterinærinstituttet.

Forsker Kristine Gismervik (Veterinærinstituttet) og stipendiat Lene Moltumyr (Havforskningsinstituttet) sjekker laksen for ytre skader etter behandling. I bakgrunnen utfører patolog Cecilie Walde (Veterinærinstituttet) full obduksjon av fisken med uttak av prøver til histopatologiske undersøkelser.

Etter avliving undersøkte forskerne om fiskene hadde ytre skader på hud, finner, øyne og gjeller. I tillegg tok de prøver av hud, finner, øyne og gjeller som hadde vært i direkte kontakt med det varme vannet, samt indre organer som lever, nyre, pylorusblindsekker, bukspyttkjertel, milt og hjerne.

– Vi så mer finneskade hos de varmtvannsbehandlede fiskene, ellers fant vi ikke forskjeller mellom fiskene behandlet med varmtvann og kontrollfiskene. Finneskader kan være både smertefulle, åpne opp for infeksjoner, gi problemer med saltbalansen og gi dårligere svømmefunksjon, sier hun.

Trolig skyldes ulikheten i skader at fiskene som ble behandlet med varmt vann våknet opp:

– Til tross for at fiskene var bedøvet og ikke responderte på håndtering, så våknet de opp under varmtvannsbehandlingen og sprellet kraftig i posen. Kontrollfiskene forble rolige gjennom hele prosessen, sier Stien.

Hadde fått større skader uten pose

– Dersom vi ikke hadde beskyttet fisken med en pose, hadde den nok fått større skader. Tidligere forsøk har vist at laks svømmer i panikk og kolliderer med karvegg når de havner i varmt vann, sier Stien.  

Forskerne påpeker også at det er viktig å huske at selv om de fant få tydelige akutte skader fra varmt vann i forsøket, så var det kun 40 fisk som ble eksponert.

– I næringen er det millioner av fisker som blir behandlet med varmt vann hvert år. Hvis 1 av 1000 fisker får skade av varmtvann, er det fortsatt et alvorlig problem. Vi ønsker derfor å fortsette undersøkelsene, både med større fiskegrupper og med laks med ulik livshistorie og bakgrunn. Det kan også hende at vi ikke har fått med det riktige vevet eller at skadene i vevet først blir synlige etter litt tid, og at eventuelle skader dermed kan ha gått uoppdaget, avslutter Gismervik.

Referanse:

Moltumyr, L., et al. "Does the thermal component of warm water treatment inflict acute lesions on Atlantic salmon (Salmo salar)?." Aquaculture (2020): 736048.

Link: https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.736048