Gå til hovedinnhold

Trafikklys-saken: – Riktig avgjørelse i en prinsipielt viktig sak


Havforskningsdirektør Sissel Rogne om bord på et forskningsfartøy

– Jeg er svært glad for dette utfallet, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne. Hun legger til at dommen er prinsipielt viktig for Havforskningsinstituttet som forsknings- og forvaltningsstøtteinstitutt.

Fotograf: Paul S. Amundsen / Havforskningsinstituttet

Oppdretterne fikk ikke medhold i søksmålet mot staten. – En prinsipielt viktig avgjørelse, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

I fjor gikk 25 oppdrettere på Vestlandet til søksmål mot staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Det skjedde etter at de ble pålagt å redusere mengden fisk de hadde i sjøen, som en følge av reguleringene i det såkalte trafikklyssystemet. Oppdretterne mente det ikke var faglig grunnlag for pålegget fra departementet. Nå har dommen falt, og staten er frifunnet.    
   
Havforskningsinstituttet leverer mye av kunnskapsgrunnlaget til trafikklyssystemet. Flere forskere fra instituttet var vitner i saken, der trafikklyssystemet var gjenstand for mye kritikk fra saksøkernes side.
    
– Jeg er svært glad for dette utfallet, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne. Hun legger til at dommen er prinsipielt viktig for Havforskningsinstituttet som forsknings- og forvaltningsstøtteinstitutt.

– Det er ikke rettssystemet som skal overprøve vår kunnskap og våre forskningsbaserte råd. Naturvitenskapen håndteres gjennom internasjonalt anerkjente akademiske metoder – som sørger for grundig og kritisk kvalitetssikring.                  

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtssen er glad for at staten har vunnet saken fullt ut og fått tilkjent saksomkostninger.

– Vi mener det er en riktig konklusjon. Dommen er omfattende, og vi vil sammen med Regjeringsadvokaten bruke tid fremover til å sette oss nøye inn i premissene, sier ministeren.

Oppdretterne har varslet at de vil anke dommen.