Gå til hovedinnhold

Marie Hauge

marie hauge
Avdelingsdirektør
Telefon: 97568384
Avdeling: Kommunikasjon og samfunnskontakt

Utdanna historikar frå UiB. Har jobba som journalist i lokalavis og Bergens Tidende. Også erfaring som prosjektleiar i kommunikasjonsbyrået Cox.   

Arbeidsområde

Jobbar med kommunikasjon, mediekontakt og formidling.

Publikasjoner

Populærvitenskapelige artikler

2016

Verdas største verneområde kjem i Antarktis

Marie Hauge, Bjørn Arne Krafft
Kystmagasinet
2014

Surere hav, tynnere skall

Svein Sundby, Marie Hauge
2grader C p. 30-31
2014

Fremtidens klima vil bli påvirket både av de naturlige og de menneskeskapte endringene. De naturlige klimaendringene kan fortelle oss hvilken innvirkning de menneskeskapte kan få på organismene i havet

Svein Sundby, Marie Hauge
Havforskningsnytt p. 1-2
2014

Økt opptak av CO2 i havet fører til havforsuring – det vil svekke artsmangfoldet i alvorlig grad. Larver fra kamskjell og hummer er blant organismene som får problemer

Svein Sundby, Marie Hauge
Havforskningsnytt p. 1-2
2014

Temperatur og tilgang på plankton er viktig for fisken – de artene som kan flytte på seg blir klimavinnerne

Svein Sundby, Marie Hauge
Havforskningsnytt p. 1-2
2014

Klimaendringene påvirker vindmønstrene og havstrømmenes bevegelser. Disse omskiftningene gir mer – eller mindre – av næringssaltene havplantene trenger for å vokse

Svein Sundby, Marie Hauge
Havforskningsnytt p. 1-2

Mediebidrag

2018

Tester om sonar kan måle størrelsen på loddestim

Marie Hauge, Maria Tenningen
2016

Antarktisk krill overlever flukt fra fisketrålen

Marie Hauge, Bjørn Arne Krafft
2016

Antarktisk krill overlever flukt fra trål

Marie Hauge, Bjørn Arne Krafft
2015

Gode overlevingstal for antarktisk krill som passerer trålen

Bjørn Arne Krafft, Marie Hauge
2013

Søring krabber seg nordover

Marie Hauge, Gro Ingleid van der Meeren

Annet tidsskriftbidrag

2014

En viss lysning for rekene i Nordsjøen

Carsten Hvingel, Marie Hauge
imr.no

Rapporter og avhandlinger

2016

Havforskningsrapporten 2016 : Ressurser, miljø og akvakultur på kysten og i havet

Ingunn Bakketeig, Marie Hauge, Cecilie Kvamme, Beate Hoddevik Sunnset, Kari Østervold Toft
2016

Korleis kan vi dokumentera at fisken overlever slipping frå not?

Nils Olav Handegard, Maria Tenningen, Marie Hauge
2014

Sverdfisken svømmer oftere til Norge

Leif Nøttestad, Marie Hauge, Svein Sundby
2014

Havforskningsrapporten 2014

Ingunn Bakketeig, Harald Gjøsæter, Marie Hauge, Beate Hoddevik Sunnset, Kari Østervold Toft
2013

Havforskningsrapporten 2013- Ressurser, miljø og akvakultur på kysten og i havet

Ingunn Bakketeig, Harald Gjøsæter, Marie Hauge, Harald Loeng, Beate Hoddevik Sunnset, Kari Østervold Toft
2012

Havforskningsrapporten 2012. Ressurser, miljø og akvakultur på kysten og i havet

Asgeir Aglen, Ingunn E. Bakketeig, Harald Gjøsæter, Marie Hauge, Harald Loeng, Beate Hoddevik Sunnset, Kari Østervold Toft
2011

Hva betyr fisketurismen for de lokale fiskebestandene langs kysten? Havforskningsrapporten 2011. Fisken og Havet, Særnummer 1-2011

Jon Helge Vølstad, Keno Ferter, Marie Hauge, Kjell Harald Nedreaas, Merete Vik Ottesen

Kapitler og bøker

2017

Hav er meir enn vatn

Ann-Lisbeth Agnalt, Sissel Andersen, Lars Asplin, Lene Buhl-Mortensen, Pål Buhl-Mortensen, Caroline Durif, Tone Falkenhaug, Jan Helge Fosså, kjersti lie Gabrielsen, Olav Rune Godø, Marie Hauge, Solfrid Sætre Hjøllo, Børge Holte, Vivian Husa, Olav Sigurd Kjesbu, Tina Kutti, Stein Mortensen, Leif Nøttestad, Lise Doksæter Sivle, Anne Berit Skiftesvik, Øystein Skaala, Tore Strohmeier, Svein Sundby, Vidar Wennevik, Anne Gro Vea Salvanes, Christofer Troedsson, Lasse Pettersson, Annette Samuelsen
2012

Antarktisk krill-fra triggernivå til vitenskapelige kvoter

Bjørn Arne Krafft, Marie Hauge, Georg Skaret, Svein Arnholt Iversen
p. 80-82
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)