Gå til hovedinnhold

Har sjekket norske lakseslakterier for Listeria


laks

Noen av utfordringene med Listeria er at den formerer seg lett. Den overlever både frysing og røyking, og kan formere seg ved kjøleskaptemperatur. 

Fotograf: Erlend A. Lorentzen/ Havforskningsinstituttet

Resultatene viste at bakterien Listeria monocytogens kan finnes i både produksjonsmiljøet og på fisken i slakteriet. I noen tilfeller er det også Listeria i selve fisken som skal videre til fabrikkene. 

På oppdrag for Mattilsynet har forskere fra HI undersøkt forekomsten av bakterien Listeria monocytogenes i norske lakseslakterier.

Til sammen tok de 358 prøver fra 60 ulike lakseslakteri og slaktebåter. Prøvene ble tatt av overflaten til fisk og av selve fisken rett før fisken forlot slakteriet. I tillegg ble det tatt prøver av fisk på vei inn i slakteriet og av utstyr i produksjonslokalet.

– Vi fant Listeria i sluttprodukter ved 6 av 49 undersøkte lakseslakteri. Det vil si fisken som er klar for videre foredling, ikke fileten som er på vei ut i butikken, sier forsker Cecilie Svanevik.

Til sammen ble det funnet Listeria i 18 prosent av de undersøkte slakteriene.

Les sak hos Mattilsynet: Viktig å overvake og ha effektive tiltak mot Listeria i lakseslakteria | Mattilsynet

Vasket overflaten av fisken

Listeria er en bakterie som kan gi alvorlig sykdom hos mennesker, spesielt sårbare grupper som gravide, eldre og små barn. Men også hos friske voksne kan den være skadelig, dersom mengden bakterier er høy nok.

Vanligvis undersøkes fileten av fisken, men i denne undersøkelsen brukte forskerne i tillegg en klut for å fange opp Listeria på overflaten og på gjellene til fiskene.

– Da fant vi Listeria hos flere slakterier sammenlignet om vi bare hadde undersøkt fileten. Uavhengig av hvor bakteriene finnes, kan de følge fisken videre i produksjonslinjen dersom fisken beholder hode og gjellene på, sier Svanevik.

Formerer seg lett

Noen av utfordringene med Listeria er at den formerer seg lett. Den overlever både frysing og røyking, og kan formere seg ved kjøleskaptemperatur. Den kan også danne biofilm, og vokse på de fleste overflater, som for eksempel rustfritt stål.

Frem til nå har det vært lite tilgjengelig og oppdatert informasjon om forekomsten av Listeria i norske lakseslakterier.

– Funnene var ikke overraskende sånn sett, ettersom vi vet at Listeria finnes i miljøet. Men det er viktig å være oppmerksom på at Listeria på fisk kan følge videre til foredlingsfabrikkene og at produsentene må håndtere råvarene deretter for å sikre trygge produkter til forbrukerne, sier Svanevik.

Skal forske på genene

Videre skal forskerne også undersøke genetikken til Listeria-bakteriene.

– Det kan være nyttig å vite om bakteriene kommer fra én stamme eller fra flere ulike stammer. Det kan også være viktig å vite dersom det skulle komme et utbrudd med Listeria i inn- eller utland sier Svanevik.

Referanse: 

Cecilie Smith Svanevik, Bjørn Tore Lunestad og Julia Storesund: Listeria monocytogenes in salmonid slaughter facilities- Screening program for the Norwegian Food Safety Authority. 
Rapport fra havforskningen 2021-45. 

Lenke til rapport: Listeria monocytogenes in salmonid slaughter facilities | Havforskningsinstituttet (hi.no)