Gå til hovedinnhold

Havobservatoriet midlertidig ute av drift


En mann sitter i et kontrollrom med mange skjermer og styrer undervannsroboten.

ROV-piloten styrer undervannsroboten Ægir fra en kontrollkonteiner på skipsdekket og installerer observasjonsplattformene på havbunnen. Arkivfoto. 

Fotograf: Geir Pedersen / HI

Lofoten-Vesterålen havobservatorium (LoVe) er per dags dato ute av drift. Det skyldes omfattende skader på ytre krets, og det vil ta tid før systemet er tilbake til normalen. 

LoVe er en infrastruktur for forskning og overvåkning av havområdet. 

En rekke plattformer, eller noder, er plassert ut i sjøen. 

De er spekket med sensorer som måler miljøforhold, tar opp bilder og lyd – og sender all informasjonen de samler inn tilbake til land.  Installasjonen er delt i en indre og en ytre krets, med lange kabler mellom plattformene.  

Men nå er systemet strømløst og nede. 

– Noe eller noen har dratt ut kabelen i ytre krets, forteller prosjektleder Geir Pedersen. 

HI har politianmeldt hendelsen. 

kabel
Det har blitt lagt ut til sammen seks mil med kabel,som strekker seg over hele kontinentalsokkelen utenfor Bø i Vesterålen. Nå er store deler av kabelen i ytre krets borte. Arkivfoto: Geir Pedersen/HI 

Sender forskningsfartøy for å undersøke 

– Det er omfattende skader som vil koste mye å reparere. Vi vet ikke hvor kabelen er, vi regner med at vi kanskje må ha en ny kabel og det er usikkert om påkoblingspunktene kan gjenbrukes, sier Pedersen. 

Det er likevel håp om å få indre krets, den landnære delen av infrastrukturen, som omfatter noder 1, 2 og 7, til å fungere i nær fremtid. 

– Nå i november vil HIs forskningsskip G.O. Sars dra på et servicetokt til området. Mellom annet skal vi undersøke nærmere hvor kabelen som mangler kan ha blitt av, sier Pedersen.  

HTTP/1.0 200 OK Server: Zope/(2.13.22, python 2.7.18, linux2) ZServer/1.1 Date: Fri, 24 May 2024 16:21:26 GMT Access-Control-Allow-Headers: x-requested-with,content-type Charset: utf-8 Connection: close Access-Control-Allow-Credentials: True Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Methods: GET, OPTIONS Content-Type: text/html Havobservatoriet midlertidig ute av drift | Havforskningsinstituttet Gå til hovedinnhold

Havobservatoriet midlertidig ute av drift


En mann sitter i et kontrollrom med mange skjermer og styrer undervannsroboten.

ROV-piloten styrer undervannsroboten Ægir fra en kontrollkonteiner på skipsdekket og installerer observasjonsplattformene på havbunnen. Arkivfoto. 

Fotograf: Geir Pedersen / HI

Lofoten-Vesterålen havobservatorium (LoVe) er per dags dato ute av drift. Det skyldes omfattende skader på ytre krets, og det vil ta tid før systemet er tilbake til normalen. 

LoVe er en infrastruktur for forskning og overvåkning av havområdet. 

En rekke plattformer, eller noder, er plassert ut i sjøen. 

De er spekket med sensorer som måler miljøforhold, tar opp bilder og lyd – og sender all informasjonen de samler inn tilbake til land.  Installasjonen er delt i en indre og en ytre krets, med lange kabler mellom plattformene.  

Men nå er systemet strømløst og nede. 

– Noe eller noen har dratt ut kabelen i ytre krets, forteller prosjektleder Geir Pedersen. 

HI har politianmeldt hendelsen. 

kabel
Det har blitt lagt ut til sammen seks mil med kabel,som strekker seg over hele kontinentalsokkelen utenfor Bø i Vesterålen. Nå er store deler av kabelen i ytre krets borte. Arkivfoto: Geir Pedersen/HI 

Sender forskningsfartøy for å undersøke 

– Det er omfattende skader som vil koste mye å reparere. Vi vet ikke hvor kabelen er, vi regner med at vi kanskje må ha en ny kabel og det er usikkert om påkoblingspunktene kan gjenbrukes, sier Pedersen. 

Det er likevel håp om å få indre krets, den landnære delen av infrastrukturen, som omfatter noder 1, 2 og 7, til å fungere i nær fremtid. 

– Nå i november vil HIs forskningsskip G.O. Sars dra på et servicetokt til området. Mellom annet skal vi undersøke nærmere hvor kabelen som mangler kan ha blitt av, sier Pedersen.