Gå til hovedinnhold

Mesteparten av lodda stod i øst


To personer i kjeledress baler med en trål på dekk på båt.
Fotograf: Maria Tenningen / HI

Brorparten av gytebestanden i Barentshavet er treåringer fra den sterke 2019-årsklassen, viser oppsummeringen fra årets loddegytetokt.

– Totalt ble det beregnet å være ca. 430 000 tonn lodde i dekningsområdet mellom Andøya og Varangerfjorden. Vi beregner at cirka 86 prosent av lodda tilhører 2019-årsklassen, sier toktleder Georg Skaret.

Gytetoktet på lodde har gått årlig siden 2019, og Skaret forteller at årets beregninger tyder på større mengder lodde enn de foregående årene. Over 75 % av den beregnede mengden av lodde stod i øst, nord for Varanger-halvøya.

– Resultatene fra toktet samsvarer godt med framskrivingen fra høst-toktet, noe som er positivt med tanke på evalueringen av toktet som skal skje under ICES sin metoderevisjon for lodde i juni, sier forskeren.

Se tidligere oppdateringer og flere bilder fra toktet her!

Toktoppsummering:

Gytetoktet på lodde ble gjennomført fra 27. februar til 13. mars og dekket kysten fra Andøya i vest til Varangerfjorden i øst med akustikk og tråling. Dette er fjerde året på rad toktet går, og det blir gjennomført for å teste ut om en kan få pålitelige mengdemålingsberegninger på lodde i denne perioden som basis for kvoterådgivning.

Beregningene indikerer større mengder lodde i år enn de tre foregående årene toktet har gått, og dette er også første året at fiskeriet har vært åpent i perioden toktet foregår. Totalt ble det beregnet en mengde på rundt 430 000 tonn lodde innenfor dekningsområdet. Dette samsvarer bra med forventningene fra høsttoktet.

Hoveddelen av lodda sto i tette konsentrasjoner over et lite geografisk område sett i forhold til dekningsområdet. Over 80 % av loddemengdene var i øst, og området nord for Varangerhalvøya skilte seg ut med over 75 % av den beregnede loddemengden. Her foregikk også mye av fiskeriet.

Over 85 % av loddeinnsiget i år besto av 3-åringer som kommer fra den sterke 2019-årsklassen.

I juni skal toktet evalueres i et metoderevisjonsmøte i ICES-regi. Det er lovende for bruken av toktet inn mot rådgivning at toktresultatene igjen samsvarer med resultatene fra høsten. Men det er også utfordringer knyttet til metode og til dekning som må evalueres under møtet.

Figur med kart som viser trålstasjonar på loddegytetoktet.
Figur: Fordeling av lodderegistrenger fra ekkolodd. Størrelsen på en sirkel samsvarer med styrken på lodde-ekko over 1 nautisk mil.

 

Stratum

5% konfidensgrense

Median

95% konfidensgrense

Gjennomsnitt

CV

1

2373

34456

95723

35657

0.87

2

800

14443

30678

14762

0.75

3

3713

27202

53684

27731

0.52

4

1360

3684

7190

3904

0.44

5

4957

13825

25523

14133

0.45

6

2581

4301

6330

4359

0.26

7

60468

323644

638834

335276

0.54

8

461

4169

7877

4109

0.63

Totalt

167555

426618

757229

439932

0.42

Tabell. Beregnet mengde lodde (tonn) fra loddegytetoktet per statistisk underområde (stratum) og totalt.

Fullstendig toktrapport finner du her (lenke).