Gå til hovedinnhold

– Penselkrabben truleg etablert i heile Oslofjorden


asiatisk penselkrabbe på hvit bakgrunn

Havforskerne fant for fyrste gong penselkrabbe på austsida av Oslofjorden. 

Fotograf: Rudolf Svensen/MUST

Havforskarane fann i helga asiatisk penselkrabbe ved Fredrikstad. Det er første gong krabben er funnen på den sida av fjorden. – Det tyder på at krabben no er utbreidd i heile Oslofjorden, seier HI-forskar Vivian Husa. 

Penselkrabben Hemigrapsus takanoi kom først til Sør-Europa på 90-talet, og har sidan spreidd seg stegvis nordover.

I juli 2020 dukka den opp på Tjøme, og seinare Åsgårdstrand, Horten og Nesøya. 

No har havforskarane funnen både ei ho og ein hann i Øyekilen ved Fredrikstad, på feltarbeid i helga.

– Vi fekk ei ho i teine første natta, og så kom det då ein hann, med fine penslar på klørne, i teina den andre natta. Vi fekk dei begge på same staden, fortel HI-forskar Vivian Husa. 

to penselkrabber stående på sand
To i teina, på to netter. Foto: Rudolf Svensen/MUST

Det er første gong arten har blitt dokumentert på austsida av Oslofjorden. 

– Dette tyder på at penselkrabben no har blitt ein etablert art i heile fjorden, seier Husa.  

Sjå kart over registrerte observasjonar i Artsdatabanken. 

krabbe stående på hvit bakgrunn, sett bakfra
Det kan sjå ut til at penselkrabben har breia seg utover heile Oslofjorden. Foto: Rudolf Svensen/MUST 

Kan bli svært talrik 

Havforskarane har vurdert at penselkrabben har stort invasjonspotensiale, då den kan fort bli talrik der den slår seg ned. 

Krabben er vurdert til å ha relativt liten økologisk effekt, men er altetande og kan gi den «vanlege» norske strandkrabben konkurranse i matfatet. 

Feltundersøkinga er ein del av eit samarbeidsprosjekt mellom Havforskingsinstituttet (HI), Norce, Universitetet i Bergen og Stavanger museum.