Gå til hovedinnhold

Datainnsamlingen er i gang igjen


rosa sjøstjerne på havbunn

Sjøstjerne fanget på kamera av havobservatoriet. 

Fotograf: LoVeOcean/Havforskningsinstituttet

Deler av Lofoten-Vesterålen havobservatorium fungerer, og samler inn nye vitenskapelige data. 

Havobservatoriet er en infrastruktur for forskning og overvåkning av havområdet utenfor Lofoten og Vesterålen.

Installasjonen hjelper havforskerne å overvåke havet – med bilder, lyd og annen informasjon om miljø og marint liv fra havbunnen. 

En rekke plattformer, eller noder, er plassert ut i sjøen, forbundet med en kabel ut fra land. Det er to kretser; en indre og en ytre. 

Men systemet var lenge strømløst og nede, etter at noe eller noen dro ut den over fire kilometer lange kabelen i ytre krets våren 2021.

Mens systemet var strømløst ble alle nodene hentet tilbake til land. Nå er indre krets oppe og går igjen, og det tikker inn ferske data til HI-forsker Geir Pedersen og kollegene. 

Hvalsang fra en art i delfinfamilien ble fanget opp i sommer. Dette kan være spekkhogger, kanskje grindhval, men i hvert fall en art fra delfinfamilien. Det er litt vanskelig å artsbestemme de små enn de store hvalene, så det bruker vi litt tid på, forklarer Pedersen- 

– Vi er glade for at vi er i gang igjen, sier Pedersen. – Toktleder og teknologisk ansvarlig for LoVe, Guosong Zhang, var på tokt med forskningsfartøyet Kronprins Haakon i området i juni, og vi fikk da installert node 7 igjen, i indre krets. 

I løpet av sommeren har havforskerne fått inn lyder av hval, forbipasserende fiskestimer og planktondans. 

–  Og på kamera har vi fanget snegler, anemoner og forbipasserende krabber, for å nevne noe, smiler Pedersen. 

Trollkrabbe med ryggen til kamera
En trollkrabbe kom vandrende forbi kamera. Foto: LoVeOcean/Havforskningsinstituttet 

I revidert statsbudsjett fikk HI også tildelt penger til å erstatte kabelen som ble borte, og reparere ytre krets. 

– Vi jobber nå videre med hvordan vi skal få ytre krets av infrastrukturen opp igjen så snart som mulig, sier HI-forskeren.