Gå til hovedinnhold

Statsbygg om HI på Dokken: Laboratoriebygg må ha avstand til bybanen


Flyfoto over Dokken med tekst som viser hvor de tre aktuelle tomtene ligger

Statsbygg mener at nybygget til HI og Fiskeridirektoratet bør lokaliseres på alternativ C.

Fotograf: Asplan Viak

Skal Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet samlokaliseres på Dokken i Bergen, må tomten være egnet og tilfredsstille kravene til Havforskningsinstituttets spesielt følsomme instrumenter.

Bare en del av tomten på Dokken er egnet til dette, viser et oppdatert kunnskapsgrunnlag som Statsbygg har utarbeidet i samarbeid med Bergen kommune.

Det skriver Statsbygg på sine nettsider.

– Statsbygg mener de nye utredningene og et oppdatert kunnskapsgrunnlag viser at de mest følsomme instrumentene må lokaliseres minst 75 meter fra den framtidige bybanetraseen, sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg:

– Rapporten viser at det ikke er mulig å redusere risikoen på tomtealternativ A til et akseptabelt nivå. Slik bybanetraseen nå er planlagt ønsker Statsbygg derfor at det kun fremmes en bystyresak for opsjonsavtale for kjøp av lokaliseringsalternativ C, ytterst på Dokken.

Rystelser og elektromagnetisk stråling fra den planlagte bybanen, biltrafikk og båter vil påvirke instrumentene Havforskningsinstituttet bruker i sin verdensledende forskning innen havbruk. I en prinsippsak om tomtevalg vedtok bystyret 16. juni 2021 at det skal jobbes videre med risikoavklaringer for tomtealternativ A og C.

Statsbygg har i tett samarbeid med Bergen kommune fulgt opp bystyrevedtaket ved å engasjere spesialkompetanse til å gjennomføre konkrete målinger langs den eksisterende bybanetraseen i Bergen, og lagt fram et oppdatert kunnskapsgrunnlag knyttet til rystelser og stråling.

Statsbygg mener rapporten viser at det ikke er mulig å redusere risikoen på lokaliseringsalternativ A til et akseptabelt nivå, slik bybanetraseen nå ligger. Lokaliseringsalternativ A er derfor ikke egnet for å realisere nybygget, men alternativ C er det.

Flyfoto med Nordnes og høyblokken til HI i forgrunnen og Dokken i bakgrunnen
Dagens hovedkvarter på Nordnespynten i forgrunnen – den egnede tomten på Dokken i bakgrunnen. (Fotograf: Lars Doksæter / Havforskningsinstituttet)

Tomtevalg og inngåelse av opsjonsavtale må avklares før arealstrategi og reguleringsplaner er vedtatt. Det vil derfor være vesentlig for Statsbyggs risikovurderinger for prosjektet at Bergen kommune på nåværende tidspunkt kan forplikte seg til å sikre tilstrekkelig avstand til den framtidige bybanen. Hvis kommunen velger å legge bybanen i en annen trase med tilstrekkelig avstand er forutsetningen endret, og tomt A vil igjen kunne vurderes som et mulig alternativ.

Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Statsbygg ser fram til å bidra i en pionerrolle for utviklingen på Dokken i Bergen. Statsbygg har fått bevilgninger til forprosjekt i 2022, og videre framdrift i prosjektet avhenger nå av beslutning om tomtevalg og oppstart reguleringsprosess.