Gå til hovedinnhold

Høye nivåer av fremmedstoffer i røykt fisk fra Ghana


Fisk i Ghana

Røykt ansjos er en vanlig matrett i Ghana. Det er også vanlig å tilsette tørket fiskepulver i barnegrøt for å få den mer næringsrik. 

Fotograf: Astrid Elise Hasselberg/HI, Marian Kjellevold/HI

Ansjos er en populær matrett i Ghana, men når fisken er røykt inneholder den svært høye nivåer av tjærestoffene PAH. Det kan være helseskadelig for de minste barna.

I Ghana spiser de mye småfisk, som for eksempel ansjos. Denne fisken blir som oftest røykt eller tørket før den selges på fiskemarkedene.

Tidligere studier har vist at denne fisken er rik på mange viktige næringsstoffer. Les også: Prosessert fisk fra Ghana er rik på næringsstoffer

I Ghana er det også vanlig å tilsette tørket fiskepulver i barnegrøt for å få den mer næringsrik.

Nå har HI-forskere sett nærmere på hva denne fisken inneholder av uønskede stoffer.

– For små barn i alderen 6–23 måneder vil ulike deler av denne fisken overskride grenseverdiene for tungmetallet kadmium og for tjærestoffene PAH. Det kan være spesielt helseskadelig for de minste barna, sier forsker Astrid Elise Hasselberg.

Svært høye nivåer av tjærestoffer

I studien undersøkte forskerne ulike deler, eller vev, av den røykte fisken – hele fisken, hode og skinn og prøver uten hode og skinn.

De så at en porsjon med ulike vev av røykt ansjos bidrar med viktige næringsstoffer som omega-3, jern, jod og sink. Dette er næringsstoffer som små barn i mange afrikanske land ofte kan ha mangel på, og som er spesielt viktige for barns utvikling.

 I studien tok forskerne utgangspunkt i barn i alderen 6 til 23 måneder.

– Alle vev av røykt ansjos inneholdt svært høye nivåer av tjærestoffene PAH, og overskred EU sine grenseverdier opptil 50 ganger, sier Hasselberg.

Tjærestoffene PAH, eller polysykliske aromatiske hydrokarboner, oppstår når fisken røykes. PAH inkluderer flere hundre forskjellige stoffer med ulike egenskaper, og kan være kreftfremkallende.

Også høy på kadmium

Forskerne så også at en daglig porsjon av enkelte vev av røykt ansjos vil overskride grenseverdien for tungmetallet kadmium.

– På grunn av det høye innholdet av fremmedstoffer, vil inntaket av ulike vev av fisken begrenses til under ett gram om dagen for å være trygt å spise, sier Hasselberg.

– Dermed vil fiskens potensiale til å bidra med viktige næringsstoffer for de minste barna falle vekk, sier hun.

I Ghana er stort sett all fisken som selges prosessert. Det vil si at den enten er røykt, saltet, tørket eller fermentert. Slik kan fisken lagres og transporteres, uten å være avhengig av kjøling.

Fiskemarked Ghana
Forsker Marian Kjellevold og Astrid Elise Hasselberg på fiskemarked i Ghana. 

Mangel på viktige næringsstoffer

I mange land har befolkningen for lite av viktige næringsstoffer. Dette gjelder også i Ghana.

Mangel på mikronæringsstoffer fører blant annet til veksthemming hos 18 prosent av de ghanesiske barna.

– For å sikre trygg og næringsrik fisk til det ghanesiske folket er det derfor viktig å vurdere andre prosesseringsmetoder enn røyking. Samtidig er det viktig å forbedre nåværende praksiser rundt prosessering av fisken, sier Hasselberg.

Referanse: 

Hasselberg, A. E., Nøstbakken, O. J., Aakre, I., Madsen, L., Atter, A., Steiner-Asiedu, M., & Kjellevold, M. (2022). Nutrient and contaminant exposure from smoked European anchovy (Engraulis encrasicolus): Implications for children's health in Ghana. Food Control134, 108650. Lenke: https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108650

 

 

HTTP/1.0 200 OK Server: Zope/(2.13.22, python 2.7.18, linux2) ZServer/1.1 Date: Sun, 25 Feb 2024 10:58:06 GMT Access-Control-Allow-Headers: x-requested-with,content-type Charset: utf-8 Connection: close Access-Control-Allow-Credentials: True Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Methods: GET, OPTIONS Content-Type: text/html Høye nivåer av fremmedstoffer i røykt fisk fra Ghana | Havforskningsinstituttet Gå til hovedinnhold

Høye nivåer av fremmedstoffer i røykt fisk fra Ghana


Fisk i Ghana

Røykt ansjos er en vanlig matrett i Ghana. Det er også vanlig å tilsette tørket fiskepulver i barnegrøt for å få den mer næringsrik. 

Fotograf: Astrid Elise Hasselberg/HI, Marian Kjellevold/HI

Ansjos er en populær matrett i Ghana, men når fisken er røykt inneholder den svært høye nivåer av tjærestoffene PAH. Det kan være helseskadelig for de minste barna.

I Ghana spiser de mye småfisk, som for eksempel ansjos. Denne fisken blir som oftest røykt eller tørket før den selges på fiskemarkedene.

Tidligere studier har vist at denne fisken er rik på mange viktige næringsstoffer. Les også: Prosessert fisk fra Ghana er rik på næringsstoffer

I Ghana er det også vanlig å tilsette tørket fiskepulver i barnegrøt for å få den mer næringsrik.

Nå har HI-forskere sett nærmere på hva denne fisken inneholder av uønskede stoffer.

– For små barn i alderen 6–23 måneder vil ulike deler av denne fisken overskride grenseverdiene for tungmetallet kadmium og for tjærestoffene PAH. Det kan være spesielt helseskadelig for de minste barna, sier forsker Astrid Elise Hasselberg.

Svært høye nivåer av tjærestoffer

I studien undersøkte forskerne ulike deler, eller vev, av den røykte fisken – hele fisken, hode og skinn og prøver uten hode og skinn.

De så at en porsjon med ulike vev av røykt ansjos bidrar med viktige næringsstoffer som omega-3, jern, jod og sink. Dette er næringsstoffer som små barn i mange afrikanske land ofte kan ha mangel på, og som er spesielt viktige for barns utvikling.

 I studien tok forskerne utgangspunkt i barn i alderen 6 til 23 måneder.

– Alle vev av røykt ansjos inneholdt svært høye nivåer av tjærestoffene PAH, og overskred EU sine grenseverdier opptil 50 ganger, sier Hasselberg.

Tjærestoffene PAH, eller polysykliske aromatiske hydrokarboner, oppstår når fisken røykes. PAH inkluderer flere hundre forskjellige stoffer med ulike egenskaper, og kan være kreftfremkallende.

Også høy på kadmium

Forskerne så også at en daglig porsjon av enkelte vev av røykt ansjos vil overskride grenseverdien for tungmetallet kadmium.

– På grunn av det høye innholdet av fremmedstoffer, vil inntaket av ulike vev av fisken begrenses til under ett gram om dagen for å være trygt å spise, sier Hasselberg.

– Dermed vil fiskens potensiale til å bidra med viktige næringsstoffer for de minste barna falle vekk, sier hun.

I Ghana er stort sett all fisken som selges prosessert. Det vil si at den enten er røykt, saltet, tørket eller fermentert. Slik kan fisken lagres og transporteres, uten å være avhengig av kjøling.

Fiskemarked Ghana
Forsker Marian Kjellevold og Astrid Elise Hasselberg på fiskemarked i Ghana. 

Mangel på viktige næringsstoffer

I mange land har befolkningen for lite av viktige næringsstoffer. Dette gjelder også i Ghana.

Mangel på mikronæringsstoffer fører blant annet til veksthemming hos 18 prosent av de ghanesiske barna.

– For å sikre trygg og næringsrik fisk til det ghanesiske folket er det derfor viktig å vurdere andre prosesseringsmetoder enn røyking. Samtidig er det viktig å forbedre nåværende praksiser rundt prosessering av fisken, sier Hasselberg.

Referanse: 

Hasselberg, A. E., Nøstbakken, O. J., Aakre, I., Madsen, L., Atter, A., Steiner-Asiedu, M., & Kjellevold, M. (2022). Nutrient and contaminant exposure from smoked European anchovy (Engraulis encrasicolus): Implications for children's health in Ghana. Food Control134, 108650. Lenke: https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108650