Gå til hovedinnhold

Anbefaler kvote-kutt på 36 prosent


Brisling mot turkis bakgrunn i stim

Brisling i stim. 

Fotograf: Erling Svensen/Havforskningsinstituttet

Brislingbestanden har hatt dårlig rekruttering de siste to årene. Nå er anbefalingen at kvoten reduseres med 36 % for perioden juli 2022 til juni 2023, sammenlignet med året før.  

9. mai legges kvoterådene for brisling i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat frem. Det internasjonale havforskningsrådet, ICES, anbefaler at fangsten fra 1. juli 2022 til 30. juni 2023 ikke overstiger 68 690 tonn.  

Her er rådene i sin fulle form. 

Dette utgjør en reduksjon på 36 % sammenlignet med 2021–2022. 

– Dette er fordi rekrutteringen har vært dårligere de siste to årene, og størrelsen på gytebestanden derfor også er redusert, forteller forsker Cecilie Kvamme.

Brisling i vannoverflaten i solskinn
Mange individer små, plasker på. Foto: Erling Svensen/Havforskningsinstituttet 

Brisling er en kortlivet art, som sjelden lever mer enn 4–5 år. 

Her kan du lese hvordan et kvoteråd blir til. 

Norske fjorder ikke inkludert 

I bestandsvurderingen som ligger til grunn for rådet, er ikke brisling i norske kystområder inkludert. Dette skyldes at blant annet genetiske analyser viser at denne brislingen ikke tilhører denne bestanden. Det er egne undersøkelser og separate kvoter for brislingfiskeriet i noen av de norske fjordene.