Gå til hovedinnhold

Tema: Brisling


HI 008579

Brisling er en pelagisk stimfisk. Den lever av små dyreplankton og er selv viktig næring for fisk og sjøfugl.

Fotograf: Havforskningsinstituttet

Brisling er en stimfisk som lever pelagisk. Den finnes sjelden dypere enn 150 meter. Det er flere bestander av brisling: brisling i Nordsjøen og Skagerrak–Kattegat, og kyst- og fjordbrisling.

HI-012802.jpg

Brisling i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat

Brisling (Sprattus sprattus) er en liten sildeart som finnes utbredt i Svartehavet, Middelhavet og langs kysten fra Portugal til Helgelandskysten og i Østersjøen. Arten synes å tolerere store variasjoner i temperatur, saltholdighet og oksygenforhold.

_MG_6365.jpg

Kystbrisling

Brisling er en stimfisk som lever pelagisk. Den finnes sjelden dypere enn 150 meter. Kystbrislingen finnes i kyst- og fjordområdene langs kysten av Norge, men sjelden nord for Helgeland.