Gå til hovedinnhold

HI om vindpark på Ekofisk: Viktig at konsekvensutredning gjøres grundig


Oversiktsbilde av ekofisk-feltet i Nordsjøen.

Ekofisk var det første petroleumsfeltet som ble bygd ut i Nordsjøen. Nå vil ConocoPhillips del-elektrifisere feltet med to vindturbiner.

Fotograf: ConocoPhillips

Havforskningsinstituttet har gitt høringssvar til konsekvensutredningen av endret Plan for utbygging og drift for Ekofisk Vind-prosjektet i Nordsjøen.

Selskapet ConocoPhillips planlegger å sette opp to vindturbiner på Ekofisk-feltet sør i Nordsjøen for å forsyne olje- og gassplattformene deres med strøm. Turbinene skal etter planen settes i drift i 2026.

ConocoPhillips har tidligere lagt fram forslag til konsekvensutredning som HI vurderte som utfyllende. Selve konsekvensutredningen er derimot ikke like utfyllende, påpeker havforskerne i høringssvaret.

– I denne utbyggingen handler det om to vindturbiner, så det er ikke forventet stor effekt på økosystemnivå. Men siden vindkraft er et område hvor det forventes mye aktivitet i framtiden er det viktig at konsekvensutredninger blir gjort grundig fra begynnelsen, sier forsker ved Havforskningsinstituttet (HI), Karen de Jong.

Hun påpeker at kunnskapen som blir innhentet fra dette vindkraftanlegget kan være av stor betydning for kunnskapsgrunnlaget for bærekraftig utvikling av vindkraft til havs.

Hovedpunkt i høringsuttalelsen:

  • Selv om dette er et lite anlegg og ikke definert som en fullskala vindpark, kan man ikke påstå at det ikke vil være målbare virkninger av mikroplast på marine organismer. Dette er fortsatt et kunnskapshull. Metodeutviklingen har ikke kommet så langt ennå at det kan overvåkes og kartlegges med enkle tiltak.
  • Det er beskrevet tiltak for å dokumentere støy i området før utbyggingen og at flere målinger vil skje ved behov. HI påpeker at det er behov for støymålinger også under og etter utbyggingen, for å fastslå hvor stor økning i støy disse turbinene medfører og på hvilke avstander fra turbinene den overstiger bakgrunnsstøyen.
  • Området hvor disse turbinene skal bygges ligger nært et høytetthetsområde for nise. Fordi det er kun to turbiner som skal pæles, kan det antas å ikke gi store konsekvenser for adferd. Men det bør unngås hørselskade for dyr som er i nærheten. Derfor bør man bruke avbøtende tiltak som boblegardin under pæling.
  • Siden det finns et gyteområde for hyse rett nord for Ekofisk og magnetfelt kan påvirke svømmehastighet hos hyselarver i flere timer etter eksponering, anbefales at kablene legges slik at larvene blir minst påvirket av det endrete magnetfeltet. I tillegg er det viktig å overvåke hvor mange hyselarver blir påvirket av de kablene som blir lagt.
  • Med utbygging i 2026 er det god tid til å gjennomføre treårig overvåking av området før utbygging, som HI råder til.

Les høringssvaret her (pdf).

Les også: Miljøkonsekvenser av havvind: Hva vet vi, og hva trenger vi å vite?