Gå til hovedinnhold

Kartlegger havbunnen på Utsira Nord


Foto av forskningsfartøyet G.O. Sars rett utenfor moloen på Utsira.

Forskningsfartøyet G.O. Sars rett utenfor Utsira, på vei for å starte kartlegging av biologi og geologi på havbunnen.

Fotograf: Christine Fagerbakke / HI

Vi vet at områdene utvalgt som mulige havvindområder har god og stabil vind. Nå undersøker vi hvordan havbunnen ser ut og hva som lever der.

– Dette er viktig kunnskap å få på plass slik at det kan tas hensyn til naturverdier når havvindutbygging skal vurderes, sier Frithjof Moy.

Han er forskningssjef ved HI og leder for Utøvende gruppe i Mareano-programmet der HI samarbeider med NGU og Kartverket om å kartlegge utvalgte, nasjonalt prioriterte områder av den norske havbunnen.

Undersøker geologi, dyreliv og miljøkjemi

– Målet med kartleggingen som Mareano gjør, er å samle og formidle kunnskap om hva som finnes på havbunnen. Dybdekartlegging er allerede gjennomført, nå skal vi undersøke geologi, dyreliv og miljøkjemi i områder foreslått for havvindutbygging utenfor Utsira, sier han.

Toktet startet 14. oktober og undersøkelsene i dette området skal pågå i ca. en uke. I tillegg til videofilming av havbunnen og dyrene som lever der, skal det hentes opp prøver av bunnen.

– Prøvene forteller oss hva bunnen består av og hvilke arter som lever der, samt at vi gjør kjemiske analyser som avslører både stoffer som finnes naturlig og mulig forurensing.

Skal undersøke 2000 km2

– I første omgang skal vi undersøke et område som er circa 2000 km2, sier Moy.

foto av forskere som spyler gjørme oppi et kar
Marco Brustolin skyller vekk gjørme for å hente ut artene fra en bunnprøve de har hentet opp med grabb. Barbro Taraldset Haugland i bakgrunnen. (Foto: Christine Fagerbakke / HI)

Årsaken til at toktet ikke dekker hele området som er foreslått som havvindområde, er at det ikke er ferdig dybdekartlagt enda.

– For å gjennomføre Mareano-kartlegging er vi avhengige av god dybdekartlegging. Når denne er gjort, kommer vi tilbake og følger opp med biologiske, geologiske og kjemiske undersøkelser i området som gjenstår, sier han.

– Denne kartleggingen må også sees i sammenheng med den kartleggingen Mareano nå gjennomfører i Nordsjøen i år og kommende år.

Kartleggingen av Utsira Nord er en bestilling fra den interdepartementale styringsgruppen til Mareano-programmet for aktivitet i 2022.