Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Anbefaler økning på 530 tonn kongekrabbe


Kongekrabbe på dekk på en fiskebåt, en fisker står i bakgrunnen på bildet.

Årets kvoteråd for kongekrabbe innebærer en god økning for krabbefiskere i det kvoteregulerte området.

Fotograf: Havforskningsinstituttet

Havforskerne foreslår at kvoten for kongekrabbe i 2023 settes til maksimalt 2375 tonn.

Utenfor det kvoteregulerte området i Øst-Finnmark, anbefales det fortsatt fritt fiske av kongekrabbe.

Forvaltningsmålet for kongekrabbe er todelt. Innenfor det kvoteregulerte området øst for Nordkapp er målet å opprettholde et langsiktig kommersielt fiskeri, samtidig med at spredningen vestover begrenses til et minimum. Utenfor Øst-Finnmark er målet å holde en lavest mulig krabbebestand gjennom et fritt fiskeri.

Flere fangstbare hanner

Kongekrabbetoktet i det kvoteregulerte området ble i år gjennomført i tidsrommet 5.–26. september. Fjorder og åpne havområder ble undersøkt med trål, teiner og videoslede. Under toktet ble det til sammen tatt 88 tråltrekk og 79 videostasjoner.

Forskerne bruker videoslede for direkte telling av krabbe på bunnen, og fisket også med teiner på 27 stasjoner. Krabbe som tas opp med trål eller teiner bidrar til kartlegging av størrelse og kjønnssammensetningen i bestanden.

Havforsker veier og måler en kongekrabbe om bord under kongekrabbetoktet.
Havforsker Ann Merete Hjelset veier og måler kongekrabben på tokt, før den slippes ut igjen. Foto: Vibeke Lund Pettersen / Havforskningsinstituttet

– I år som i fjor var det periodevis fangstforbud etter kongekrabbe i toktperioden. Dette sikret oss både god dekning og gjennomføring av toktet. Resultatet fra årets tokt viser en økning i antallet fangstbare hanner, som tilsier at en økning av kvoten er forsvarlig, sier bestandsansvarlig for kongekrabbe, Carsten Hvingel.

God effekt på spredning

Spredningen av kongekrabbe nordover fra kysten av Finnmark, utenfor det kvoteregulerte området, overvåkes årlig gjennom økosystemtoktet som dekker hele Barentshavet utenfor kystsonene. Det er foreløpig ikke registrert kongekrabbe lenger nord.

I juni ble det også gjennomført et teinetokt for å kartlegge tetthet og spredning av kongekrabbe vest for Nordkapp.

– Tettheten av krabbe i dette området er 1000 ganger lavere enn i det kvoteregulerte området. Det viser at intensiteten i det frie fisket holder tettheten av krabbe på et lavt nivå, sier Hvingel.