Gå til hovedinnhold

Ann Merete Hjelset

ann
Forsker
Telefon: 99506229
Avdeling: Bentiske ressurser

Arbeidsområde

Jeg er ansatt som forsker i forskningsgruppen Bentiske ressurser og prosesser. Her jobber jeg med bestandsrådgivning og utbredelse av kongekrabbe, økologiske effekter av kongekrabbe, og reproduktive parametere hos kongekrabbe.

Curriculum Vitae

Jobberfaring

2012- Forsker 1109, Havforskninginstituttet
2004-2012 Forsker 1108, Havforskninginstituttet
2003-2003  Avdelingingeniør Havforskninginstituttet
2000-2002 Fast ansatt havforskerassistent, avdeling for Marine Ressurser ved Fiskeriforskning Tromsø
1999-2000  Fast ansatt som konsulent ved Akvaplan-niva. Jobbet i hovedsak med miljøprosjekt og oppdrett.
1998-1999  Vikariat som konsulent hos Akvaplan-niva, jobbet i hovedsak med miljøprosjekt, både innenfor Miljø- og Akvakulturavdelingen.
1998-1998  Engasjert som Forsker III på kortidskontrakt hos Fiskeriforskning i Tromsø. Jobbet med konsekvenser av bifangst av kongekrabbe under utøvelse av garn og linefiske i Øst-Finnmark. Arbeidet inkluderte utarbeidelse av spørreskjema som innsamlingsmetode av data, intervju av fiskere og behandling av innsamlete opplysninger. Assistent på kongekrabbetokt.
1998-1998  Stilling som prosjektmedarbeider ved Akvaplan-niva, med arbeid innenfor kystprosjekt, Nordsjøprosjekt og Svalbard-prosjekt.
Januar- Mars 98 Jobbet som hjelpelærer og feltassistent på kurs (F-130 Akvatisk økologi, Bio-224 Zoologi II, Bio-201 Marin Biologi I) ved Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø.
1997 – 1998 Sporadisk engasjert ved Fiskeriforskning, Senter for Marine Ressurser, som toktassistent og med opparbeiding av magemateriale fra kongekrabbe.
Juli - August 97  Jobbet totalt 156,5 timer med sortering av biologisk bunndyrsmateriale fra Nordsjøen ved Akvaplan-niva.
Mars 97 Feltassistent på kurs for Akvatisk økologi, ved Norges Fiskerihøgskole.
September 93 Deltok som assistent ved rotenon behandlingen av Rauma vassdraget i Møre og Romsdal høsten 1993.
Utdannelse
2012 Philosophiae doctor, Universitetet i Tromsø. Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Female life-history parameters in the introduced red king crab (Paralithodes camtschaticus, Tilesius 1815) in the Barnets Sea: a study of temporal and spatial variation in three Norwegian fjords
1998 Cand. scient Norges Fiskerihøgskole (NFH), Universitetet i Tromsø, Marin zoologi og ressursbiologi. Oppgavens tittel er “Feeding habits of bearded seals (Erignathus barbatus) in the Svalbard area, Norway”.
1995-1997 Hovedfagsstudent ved Norges Fiskerihøgskole (NFH), med arbeidsplass ved Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS), seinere NFH.
1994-1995 Årsstudent ved studieretning Arktisk biologi ved Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS).
Avsluttet Cand.mag.-graden i løpet av året.
1991-1994 Begynte som student ved Universitetet i Trondheim. Tok grunnfag i matematikk første året og gikk deretter over på biologi, og fortsatte studiene med hovedvekt innenfor biologi.
1990-1991 Avsluttet gymnas ved Molde videregående skole våren 1990. Tok eksamen philosophicum ved Universitetet i Bergen, via fjernundervisning i Molde høsten 1990. Var ellers elev ved Molde videregående skole, hvor jeg tok eksamen i 3 FY våren 1991.

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2021

Catches in abandoned snow crab (Chionoecetes opilio) pots in the Barents Sea

Odd Børre Humborstad, Lasse Krøger Eliassen, Sten Ivar Siikavuopio, Svein Løkkeborg, Ólafur Arnar Ingólfsson, Ann Merete Hjelset
Marine Pollution Bulletin 173, Part A p. 1-7
2021

Catches in abandoned snow crab (Chionoecetes opilio) pots in the Barents Sea

Odd Børre Humborstad, Lasse Krøger Eliassen, Sten Ivar Siikavuopio, Svein Løkkeborg, Ólafur Arnar Ingólfsson, Ann Merete Hjelset
Marine Pollution Bulletin 173 p. 1-7
2019

A first fecundity study of the female snow crab Chionoecetes opilio Fabricius, 1788 (Decapoda: Brachyura: Oregoniidae) of the newly established population in the Barents Sea

Hanna Ellerine Helle Danielsen, Ann Merete Hjelset, Bodil Bluhm, Carsten Hvingel, Ann-Lisbeth Agnalt
Journal of Crustacean Biology 39 p. 485-492
2018

Effects of the invasive red king crab on food web structure and ecosystem properties in an Atlantic fjord

Torstein Pedersen, Mona Maria Fuhrmann, Ulf Lindstrøm, Einar Magnus Nilssen, Trond Ivarjord, Virginie Ramasco, Lis Lindal Jørgensen, Jan Henry Sundet, Knut Sivertsen, Emma Kube, Ann Merete Hjelset, Christer Michaelsen, Geir Helge Rødli Systad, Fredrika Norrbin, Martin Svenning, Arne Jostein Bjørge, Henning Steen, Kjell Tormod Nilssen
Marine Ecology Progress Series 596 p. 13-31
2014

Fishery-induced changes in Norwegian red king crab (Paralithodes camtschaticus) reproductive potential

Hjelset, Ann Merete
ICES Journal of Marine Science 71 p. 365-373
2012

Reduced size composition and fecundity related to fishery and invasion history in the introduced red king crab (Paralithodes camtschaticus) in Norwegian waters

Ann Merete Hjelset, Einar Magnus Nilssen, Jan Henry Sundet
Fisheries Research 121 p. 73-80
2008

Size at sexual maturity in the female red king crab (Paralithodes camtschaticus) in a newly settled population in the Barents Sea, Norway

Ann Merete Hjelset, Jan H. Sundet, Einar Magnus Nilssen
Journal of Northwest Atlantic Fishery Science 41 p. 173-182

Rapporter og avhandlinger

2021

Working group on the biology and life history of crabs (WGCRAB; outputs from 2019 meeting)

Ann-Lisbeth Agnalt, Ann Merete Hjelset, AnnDorte Burmeister, Carlos Mesquita, Darrell Mulloway, Fabian Zimmermann, Jack Emmerson, Jan Henry Sundet, M Laurans, Martin Wiech, Matthew Coleman, Paul Chambers, Rosslyn McIntyre, Samantha Stott, Sara Clarke, Snorre Bakke
2020

Kunnskapsgrunnlaget for taskekrabbe langs norskekysten

Fabian Zimmermann, Maria Jenssen, Kjell Harald Nedreaas, Guldborg Søvik, Ann Merete Hjelset, Snorre Bakke
2019

A “snowcrab-bag” attached to the fishing line of Campelen 1800 research trawl : Does it affect the catch rates and species composition in the cod end?

Asgeir Aglen, Alexander Pavlenkov, Ann Merete Hjelset, Edvin Fuglebakk, Arill Engås
2017

Ressursundersøkelse av taskekrabbe langs norskekysten - Rapport fra fangstregistreringer i 2001 - 2015

Guldborg Søvik, Maria Jenssen, Ann Merete Hjelset, Cathinka M. Krogness
2016

Fangsteffektivitet i dykkebasert fiske etter stort kamskjell (Pecten maximus) i Sør-Trøndelag

Øivind Strand, Tore Strohmeier, Ann Merete Hjelset, Ellen Sofie Grefsrud
2012

Kongekrabbe i Norsk sone, Bestandstaksering og rådgivning 2014

Jan Henry Sundet, Carsten Hvingel, Ann Merete Hjelset
2012

Female life-history parameters in the introduced red king crab (Paralithodes camtschaticus, Tilesius 1815) in the Barents Sea: A study of temporal and spatial variation in three Norwegian fjords

Hjelset, Ann Merete
2012

Kongekrabbe i norsk sone, Bestandstaksering og rådgivning 2012

Jan Henry Sundet, Carsten Hvingel, Ann Merete Hjelset
2003

Bifangst av kongekrabbe i garn- og linefisket i 2002

Ann Merete Hjelset, Jan Henry Sundet, Brynjulf Fermann
2002

Bifangst av kongekrabbe i garn- og linefisket i 2001

Jan Henry Sundet, Ann Merete Hjelset, Brynjulf Fermann
2002

Toktrapport fra haneskjellundersøkelser i Porsangerfjorden 9. – 11. april 2002

Jan Henry Sundet, Ann Merete Hjelset

Mediebidrag

2014

Når hannkrabbene forsvinner

Hjelset, Ann Merete

Kapitler og bøker

2010

Seasonal depth distribution of the red king crab (Paralithodes camtschaticus) in Varangerfjorden

Jan Henry Sundet, Ann Merete Hjelset
p. 403-412
2002

The Norwegian Red King Crab (Paralithodes camtschaticus) Fishery: Management and Bycatch Issues

Jan Henry Sundet, Ann Merete Hjelset
p. 681-692
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)