Gå til hovedinnhold

Skal gjøre unge kvinner mer bevisste på jod


jod gravid

Alle studier viser at norske kvinner har for lite jod. I et nytt EU-prosjekt skal HI-forskere spre kunnskap og gjøre unge, norske kvinner mer bevisste på jod. (Illustrasjonsfoto) 

Fotograf: Eivind Senneset/Havforskningsinstituttet

Norske kvinner har for lite jod. Nå skal forskere finne ut om mer bevisstgjøring kan føre til endring i kosten og økt jodinntak hos kvinner mellom 18 og 24 år. 

 

I et nytt, stort EU-prosjekt skal HI-forskere sammen med 14 andre land forebygge og øke kunnskapen om jod og jodmangel hos barn og unge kvinner.

– Det er veldig bra, og ikke minst utrolig stas at vi har fått dette prosjektet. Jeg er jo en forkjemper for jod og for at alle skal ha nok jod, sier seniorforsker Lisbeth Dahl. 

Prosjektet skal spre kunnskap om jod til både befolkning, politikere og helsemyndigheter i de ulike landene. Havforskningsinstituttet er eneste partner fra Norge.

Kan mer bevissthet føre til at unge kvinner får mer jod?

En av studiene HI skal bidra med i det fire år lange prosjektet er en studie på norske kvinner mellom 18 og 24 år.

Prosjektet går blant annet ut på å øke bevisstheten og kunnskapen om jod. Flere studier har vist at norske kvinner har lite kunnskap om jod og dette vil forskerne gjøre noe med.

Alle deltakerne skal levere urinprøve før og etter studien, i tillegg til at de må svare på flere spørreskjema.

– Vi skal finne ut om bevisstgjøring vil føre til at disse kvinnene får bedre jodstatus, og om de vil ta mer bevisste valg i kostholdet sitt, sier Dahl.

De viktigste kildene til jod i det norske kostholdet er melk og mager sjømat, som for eksempel torsk.

God jodstaus før graviditet er viktig

Jod er viktig for dannelsen av hormonene trijodtyronin og tyroksin. Disse hormonene regulerer stoffskiftet og er kritiske for normal utvikling av hjernen og nervesystemet i fosterlivet.

Det er spesielt viktig å ha nok jod før man blir gravid fordi for lite jod kan påvirke utviklingen av hjernen til fosteret.

– Vi vet at unge kvinner har for lite jod. Men vi vet ikke nok om hvilke konsekvenser dette kan få for både mor og barns helse. Derfor er denne studien ekstra viktig, sier Dahl.

Hun forteller at ved å velge aldersgruppen fra 18 til 24 år vil de dermed mest sannsynlig få undersøkt jodnivåer hos kvinnene før de blir gravide med sitt første barn.

Behovet for jod øker under graviditeten fordi jod også blir overført til fosteret. I tillegg har ammende kvinner ekstra behov for jod siden det skilles ut i morsmelken. Derfor er gravide og ammende kvinner spesielt utsatt for jodmangel.

Skal analysere prøver fra fem ulike land

Tilsvarende studie på unge kvinner skal også gjøres i Storbritannia, Bangladesh og Pakistan og Polen. Alle prøvene skal analyseres på HIs laboratorier. 

I tillegg skal Dahl og kollegaene også bidra med å utarbeide alt av kunnskaps- og metodemateriale som skal brukes i gjennomføringen av prosjektet i ulike land.

Forskere fra fem land i prosjektet skal gjøre lignende studie på barn mellom 13 og 17 år.

Prosjektet skal vare i fire år, og er en fortsettelse på et tidligere jodprosjekt der forskere fra 27 europeiske land gikk sammen og krevde strakstiltak mot jodmangel i Europa.

– Det er viktig å få ut mer kunnskap om jod, og hvilke tiltak som eventuelt kan settes i gang og som faktisk fungerer, sier Dahl.