Gå til hovedinnhold

Hvor stor er fangsten i en trål? Det klarte et ekkolodd å måle


Montasje med to bilder. Til venstre et skip i blått hav med snøkledde fjell bak. Det andre viser en mann sittende på en trålpose på dekk.

I felt: Havforskarane fekk gjort forsøka sine om bord på krillfiskefartøyet til Aker Biomarine like utforbi Sør-Orknøyene i Sørishavet. 

Fotograf: Bjørn Krafft/Havforskningsinstituttet

En akustisk sensor i trålen traff godt på vekten av krillfangsten i Sørishavet. 

Når man fisker, er det vesentlig å vite nøyaktig hvor stor fangst man får, for å sikre at man ikke tar mer enn hva man har kvote til. 

I «fabrikktrålere» blir ofte fangsten samlet opp i tanker, før den så blir fraktet videre om bord for prosessering. Hvor stor fangst man har fått, blir først målt når fangsten flyttes videre fra oppsamlingstanken. 

Men da har det jo gått noe tid, og skipet kan ha beveget seg videre. Dermed er det vanskelig å vite nøyaktig hvor fangsten ble tatt – som er viktig når man skal regulere fiskeri på en god måte.

Ofte er det et mål å fordele fiskeri utover et større område, slik at ikke fisket blir for stort enkelte plasser, samtidig som man kunne fisket mer i andre områder. 

Det er likevel ingen «quick fix» å veie fangsten om bord før man lagrer den i oppsamlingstanken. Det er en tidkrevende prosess som kan redusere kvaliteten på råvaren. 

– Vi ønsket derfor å finne en lettvint og lite ressurskrevende metode for å måle mengden som går inn i trålen, mens den fortsatt er under vann, forklarer forsker Bjørn Krafft ved Havforskningsinstituttet (HI). 

– Derfor testet vi ut om en akustisk sensor, plassert inne i selve trålen, klarte å estimere vekten av krillfangsten fortløpende. 

gul ting med gule blåser på, liggende oppå en sjøgrønn trålpose på skipsdekk
Dings: Denne akustiske sensoren klarte å levere på oppdraget: Estimere størrelse på krillfangsten i trålen. Foto: Bjørn Krafft/HI 

Ekkolodd i trålkjeften traff godt 

– Vi var på feltarbeid nær Sør-Orknøyene i Antarktis for å undersøke om denne metoden kunne brukes i krillfiskeriet der, forklarer HI-forskeren. 

– Vi hadde med oss en mindre småmasket trål, der vi plasserte et ekkolodd nær trålkjeften. Når vi da tauet etter krill, lagret vi estimatet av fangstvekta som ekkoloddet leverte underveis. Så sammenlignet vi estimatene med den faktiske fangstvekten som vi målte når den kom ombord. 

Det viste seg at ekkoloddet klarte jobben.  

–  Estimatet til ekkoloddet «matchet» bra med den faktiske vekten flere ganger, sier Krafft. 

smilende kvinne på sandsstrand foran to digre seler
På land: Nye venner for HI-ingeniør Astrid Fuglseth Rasmussen. Foto: Bjørn Krafft/HI 

Metoden kan trolig brukes i flere typer fiskerier 

– Studien vi her har gjort viser at det er mulig å overvåke vekten av krillfangsten i en trål i sanntid mens trålen er i vannet, sier havforskeren. 

Han mener metoden ikke bare er relevant inn i forvaltningen av krillfiskeriet i Sørishavet. 

– Resultatene våre kan være interessante også i fiskeri på andre arter, der man bruker trål.  

Referanse 

Krafft, B. A., Krag, L. A., Pedersen, R., Ona, E. & Macaulay, G. (2023). Antarctic krill (Euphausia superba) catch weight estimated with a trawl-mounted echosounder during fishing. Fisheries Management and Ecology, 00, 1– 9.