Gå til hovedinnhold

Testet selvgående fartøy i nordlige strøk

Da silden inntok fjordene i nord – ga det perfekte forhold for å teste HI sin nye Sounder.

De ubemannede fartøyene som sounder og kajakkdrone skal møte et økende behov for forskningsdata. Derfor må havforskerne også teste dem i de forskjellige miljøer som finnes langs hele kysten.

– For vår del er det selve ekkoloddene på de ubemannede fartøyene som er viktige. Når vintersilden er i fjordene rundt Tromsø, skaper det et perfekt miljø for videre testing, sier prosjektleder for CRIMAC, Nils Olav Handegard.

Tidligere i høst testet forskerne «Brage» under brisling-toktet i Hardangerfjorden. I likhet med brislingen, så mistenker de at man vet for lite om silden i de øverste lagene av vannsøylen.

forsker på bro
Havforskerne fikk testet ekkoloddet på "Brage" fra skjermede fjorder, til åpent hav. Her med prosjektleder for CRIMAC, Nils Olav Handegard. (Foto: Kongsberg Discovery).

Bobler kan skape «lydmur»

I forbindelse med et tokt med forskningsfartøyet G.O. Sars, ble ekkoloddata fra forskningsfartøyet sammenlignet med ekkoloddet til den nye Sounderen. En av de tingene vi tester nå er støy på ekkoloddet og hvordan det påvirker resultatene våre.

– Støy fra farkosten påvirker ekkoloddet, og at for at vi skal «komme over» støyterskelen, må signalet fra målet være sterkere enn bakgrunnsstøyen. Det kan sammenlignes litt med å være i et støyfullt rom, og at du må snakke høyere for at andre skal høre deg, forklarer Handegard.

Ekkoloddene sender en lydpuls ned i vannsøylen, og så får man en refleksjon tilbake som blir tolket. Men dette blir påvirket av blant annet vær og vind.

– Når skipene for eksempel slår ned etter en bølge, skaper det bobler i vannet. Og får du bobler foran ekkoloddet, vil lyden rett og slett ikke trenge igjennom. Derfor er det viktig å vite hvordan dette påvirker ekkoloddene våre, fortsetter Handegard.

ekkolodd
Havforskerne sammenligner ekkolodd-dataene de samler inn. (Foto: Kongsberg Discovery).

Blodrøde ekkolodd

Med storinnsiget av sild i Tromsø-området, skapte det perfekte miljø for å teste nettopp støypåvirkning. Det er fordi at når det er høy tetthet med fisk, så blir signalet til ekkoloddet sterkere og ikke like sårbart for støypåvirkning. I tillegg kunne de teste hvordan det ubemannede fartøyet fungerer fra skjermede forhold inne i fjordene til åpent hav.

– Vi vet allerede at støy fra «G.O. Sars» påvirker silden slik at den trekker bort fra skipet, så det har vært viktig å finne ut hvor mye sounderen påvirker, slik at vi kan sammenligne resultatene, sier Handegard avslutningsvis.