Gå til hovedinnhold

HI fraråder vindturbin i gyteområde for hyse og sei


oljeplattform i havet

Brage i Nordsjøen. 

Fotograf: OKEA

Oljeplattformen Brage i Nordsjøen ligger i viktige gyteområder for hyse og sei. Derfor fraråder havforskerne å sette opp en flytende vindturbin her. 

Brage ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, ti kilometer øst for Oseberg. 

Operatøren OKEA ønsker å delvis elektrifisere feltet, ved å sette opp en flytende vindturbin. 

Havforskningsinstituttet (HI) er bekymret for en utbygging av havvind i viktige gyteområder for hyse og sei.  Det kommer frem i instituttets høringssvar til konsekvensutredningen av prosjektet. 

– Turbinen er foreslått plassert i et konsentrert gyteområde for både hyse og sei, og HI fraråder utbygging av havvind innenfor konsentrerte gyteområder, sier HI-forsker Karen de Jong.  

kvinne i kjeledress i båt holder en avlang ting mot kamera
Havforsker Karen de Jong. Foto: Erlend A. Lorentzen/HI 

– Samlet påvirkning bør vurderes fra start 

Prosjektet som foreligger i dag, handler bare om en enkelt turbin. 

– Vi forventer ikke negative konsekvenser for hele økosystemet av bare en turbin. Men det er ikke mulig å forutsi hvor mange turbiner som kan bli bygget i området framover, sier de Jong. 

– Fremover skal flere oljeplattformer elektrifiseres. Det kan fort bli mer enn bare den ene turbinen i området. Vi mener det er fornuftig å vurdere samlet påvirkning allerede fra start. 

Havforskningsinstituttets råd: 

  • Støy: HI påpeker at mens støyen sannsynligvis er tilsvarende som for andre oppankrede innretninger – som borerigger og produksjonsskip - kommer støyen fra turbinen i tillegg til allerede eksisterende støykilder. HI råder derfor til å bruke mest mulig stille oppankringsmetoder.
     
  • Kartlegging: HI anbefaler forundersøkelser av aktuelle utbyggingsområder i tre år. Hvis utbyggingen starter i 2026 blir det ikke nok tid for forundersøkelser og planen følger dermed ikke våre anbefalinger. Dette er spesielt viktig siden det fortsatt er så mange kunnskapshull når det kommer til havvind, noe som også er påpekt i konsekvensutredningen.

Les hele høringssvaret her (PDF).