Gå til hovedinnhold

Tobisbestanden ser laber ut


tobis stikker hodet opp av sanden

Tobisen graver seg ofte ned i sandbunnen med den spisse underkjeven sin.

Fotograf: Havforskningsinstituttet

Forskerne råder til laveste foreløpige kvote på ti år. 

I det foreløpige kvoterådet tilrår Havforskningsinstituttet at fangsten av tobis i 2024 ikke overstiger 19 000 tonn i norsk økonomisk sone.

Les den tekniske rapporten bak rådet.

På det årlige skrapetoktet i desember bruker forskerne bunnskrape etter yngel i sanden.

Har vært flere år under middels

Det gir et tidlig, men noe usikkert signal på hvordan rekrutteringen har vært.

– Skrapetoktet tyder på at rekrutteringen er svak. Flere år med laber rekruttering, gir utslag i en lav bestand totalt, sier havforsker Espen Johnsen.

Om de tidlige signalene stemmer, vil bestanden være på sitt laveste på ti år – noe bedre enn bunnåret 2013.

Feil anslag skal komme tobisen til gode

Men det foreløpige kvoterådet skal være på den forsiktige siden.

– Bildet av både rekrutteringen og bestanden for øvrig blir mer riktig etter akustikk- og tråltoktet vi kjører i april, sier Johnsen.

Senest 15. mai, når fisket er i gang, gir forskerne et endelig kvoteråd som kan bli likt eller høyere enn det foreløpige rådet.

I fjor ble kvoten ikke satt opp, men videreført på 60 000 tonn, i tråd med forskernes anbefalinger.

På forrige toppår i 2020 var kvoten til sammenligning 250 000 tonn.

Nordligere felt trenger hvile

Forskerne råder til å holde tobisfeltene i område 4 og 5 stengt (se kart), fordi det er for lite fisk til å sikre en bærekraftig bestand.

"Ensomme" Vikingbanken aller lengst nord har vært nærmest tom for tobis og stengt for fiske siden 2010.

Flere rovdyr skal ha sitt

De siste tre årene har forskerne også observert sterke årsklasser av hvitting og hyse på tobisbankene. Det kan også ha spilt inn på rekrutteringen.

– De har nok en del tobisyngel på samvittigheten, sier Espen Johnsen. 

Havforskningsinstituttet tilrår at fangsten av tobis i 2024 ikke overstiger 19 000 tonn i norsk økonomisk sone.

Havforskningsinstituttet tilrår at underområdene 1a,1c, 2b, 2c, 3b og 3c åpnes for tobisfiske i perioden 15. april – 23. juni. Forvaltningsområdene 4 og 5 tilrås stengt grunnet liten bestand av tobis i disse områdene. Resultatene fra HI sitt akustiske tokt i 2024 vil bli brukt til å lage et oppdatert råd på tobis som vil foreligge senest 15. mai 2024.


Referanse

Espen Johnsen og Cecilie Kvamme, Foreløpig råd for tobisfiske i norsk økonomisk sone i 2024 — Faglig grunnlag, Rapport fra havforskningen 2024-7