Gå til hovedinnhold

Espen Johnsen

20200825 DSC 4048
Forskningssjef
Telefon: 90606394
Avdeling: Pelagisk fisk

Arbeidsområde

Surveyutvikling, bestandsrådgiving, ny observasjonsteknologi

- Overvåkningsmetodikk av tobis i Nordsjøen.

- CRIMAC

- Lofoten Vesterålen havobservatorium

- StoX

- Kajakkdrone 

 

Curriculum Vitae

Utdannelse

2007. Universitetet i Bergen, Biologisk Institutt
Doktorgrad

1998. Universitetet i Bergen, Institutt for fiskeri og marinbiologi
Hovedfag

Arbeidserfaring

Havforskningsinstituttet i Bergen

2008-. Faggruppe Bunnfisk

2003-2007. Faggruppe Observasjonsmetodikk, PhD - study

2003. Fiskerifaglig senter for utviklingsarbeid


National Marine Information and Research Centre, Namibia

2000–2002. Forskningsprogrammene for orange rough og lysing (hake)

Verv og internasjonale arbeidsoppgaver

2007-. Leder for samarbeidetsprosjektene mellom Marine Fisheries Department, Karachi and Havforskningsinstituttet “Assistance in planning and implementing a marine fisheries resources survey” and “Competence strengthening in fishery institutions in Pakistan”

Norsk representant i “Working Group on the Assessment of Demersal Stocks in the North Sea and Skagerrak” (2004, 2006-2008), “South East Atlantic Fisheries Organization” (2006 and 2007),

Toktleder i Namibia (2003), Angola (2003-2007) and Mozambique (2007).

Publikasjoner

Faglige foredrag

2021

CRIMAC - Center for Research-based Innovation in Marine Acoustic Abundance Estimation and Backscatter Classification

Nils Olav Handegard, Tonje Nesse Forland, Espen Johnsen, Geir Pedersen, Maria Tenningen, Egil Ona
2019

Underwater noise from wind at the high north LoVe ocean observatory

Lars Alf Ødegaard, Geir Pedersen, Espen Johnsen
2019

Acoustic measurements of herring close to the sea surface

Espen Johnsen, Atle Totland, Rokas Kubilius, Egil Ona
2018

Sea2Data - from acquisition to advice

Sjur Ringheim Lid, Åge Fotland, Harald Gjøsæter, Espen Johnsen, Jens-Otto Krakstad, Helge Sagen, Edvin Fuglebakk, Nils Olav Handegard
2017

In situ study of the functional response of cod to capelin using broadband acoustics and trawl sampling

Georg Skaret, Johanna Jennifer Elisabeth Fall, Per Fauchald, Øyvind Fiksen, Harald Gjøsæter, Edda Johannesen, Geir Odd Johansen, Espen Johnsen, Gavin Macaulay
2016

Sea2Data - from data acquisition to advice

Sjur Ringheim Lid, Åge Fotland, Harald Gjøsæter, Espen Johnsen, Jens-Otto Krakstad, Helge Sagen, Thomas de Lange Wenneck, Nils Olav Handegard
2015

Increasing the precision in acoustic estimates of patchy distributed fish

Espen Johnsen, Egil Ona, Alf Harbitz, Hector Pena, Arne Johannes Holmin
2013

"StoX" - an open source approach to survey calculations

Atle Totland, Harald Gjøsæter, Nils Olav Handegard, Espen Johnsen, Sjur Ringheim Lid
2013

Variance and estimates of number of individuals from acoustic surveys

Knut Korsbrekke, Gjert Endre Dingsør, Espen Johnsen
2012

Kvoteutsiktene for de viktigste fiskeslagene de neste 5 årene

Ole Arve Misund, Bjarte Bogstad, tore Haug, Elvar H. Hallfredsson, Irene Huse, Carsten Hvingel, Åge Sigurd Høines, Randi Ingvaldsen, Espen Johnsen, Leif Nøttestad, Erling Kåre Stenevik, Sigurd Tjelmeland, Else Torstensen, Nils Inge Øien

Vitenskapelige artikler (NVI)

2021

Predicting abundance indices in areas without coverage with a latent spatio-temporal Gaussian model

Olav Nikolai Breivik, Fredrik L Aanes, Guldborg Søvik, Asgeir Aglen, Sigbjørn Mehl, Espen Johnsen
ICES Journal of Marine Science
2020

In situ calibration of observatory broadband echosounders

Egil Ona, Guosong Zhang, Geir Pedersen, Espen Johnsen
ICES Journal of Marine Science 77 p. 2954-2959
2020

Long term acoustic time series of the Lofoten–Vesterålen ocean observatory

Geir Pedersen, Guosong Zhang, Ana Sofia Aniceto, Espen Johnsen
Journal of the Acoustical Society of America 148
2020

Video Image Enhancement and Machine Learning Pipeline for Underwater Animal Detection and Classification at Cabled Observatories

Vanesa Lopez-vazquez, Jose Manuel Lopez-guede, Simone Marini, Emanuela Fanelli, Espen Johnsen, J. Aguzzi
Sensors 20 p. 1-25
2020

in situ calibration of observatory broadband echosounders

Egil Ona, Guosong Zhang, Geir Pedersen, Espen Johnsen
ICES Journal of Marine Science
2020

Diel vertical movements determine spatial interactions between cod, pelagic fish and krill on an Arctic shelf bank

Georg Skaret, Geir Odd Johansen, Espen Johnsen, Johanna Jennifer Elisabeth Fall, Øyvind Fiksen, Gøran Englund, Per Fauchald, Harald Gjøsæter, Gavin Macaulay, Edda Johannesen
Marine Ecology Progress Series 638 p. 13-23
2020

Acoustic classification in multifrequency echosounder data using deep convolutional neural networks

Olav Brautaset, Anders Ueland Waldeland, Espen Johnsen, Ketil Malde, Line Eikvil, Arnt-Børre Salberg, Nils Olav Handegard
ICES Journal of Marine Science 77 p. 1391-1400
2020

Measurements of underwater noise radiated by commercial ships at a cabled ocean observatory

Guosong Zhang, Tonje Nesse Forland, Espen Johnsen, Geir Pedersen, Hefeng Dong
Marine Pollution Bulletin 153
2019

Underwater noise from wind at the high north LoVe ocean observatory

Lars Alf Ødegaard, Geir Pedersen, Espen Johnsen
p. 359-366
2019

StoX: An open source software for marine survey analyses

Espen Johnsen, Atle Totland, Åsmund Skålevik, Arne Johannes Holmin, Gjert Endre Dingsør, Edvin Fuglebakk, Nils Olav Handegard
Methods in Ecology and Evolution 10 p. 1523-1528
2019

Cabled ocean observatory data reveal food supply mechanisms to a cold-water coral reef

Tom Van Engeland, Olav Rune Godø, Espen Johnsen, Gerard C.A. Duineveld, Dick Van Oevelen
Progress in Oceanography 172 p. 51-64
2018

Multispecies acoustic dead-zone correction and bias ratio estimates between acoustic and bottom-trawl data

Kotaro Ono, Stan Kotwicki, Gjert Endre Dingsør, Espen Johnsen
ICES Journal of Marine Science 75 p. 361-373
2017

Collective structures anchor massive schools of lesser sandeel to the seabed, increasing vulnerability to fishery

Espen Johnsen, Guillaume Rieucau, Egil Ona, Georg Skaret
Marine Ecology Progress Series 573 p. 229-236
2016

Acoustic identification of marine species using a feature library

Rolf Korneliussen, Yngve Heggelund, Gavin Macaulay, Daniel Patel, Espen Johnsen, Inge Kristian Eliassen
Methods in oceanography 17 p. 187-205
2015

An evaluation of the bottom trawl surveys in the Benguela Current Large Marine Ecosystem

Bjørn Erik E Axelsen, Espen Johnsen
Fisheries Oceanography 24 p. 74-87
2014

Marine ecosystem acoustics (MEA): Quantifying processes in the sea at the spatio-temporal scales on which they occur

Olav Rune Godø, Nils Olav Handegard, Howard Browman, Gavin Macaulay, Stein Kaartvedt, Jarl Giske, Egil Ona, Geir Huse, Espen Johnsen
ICES Journal of Marine Science 71 p. 2357-2369
2014

A new model for simulating growth in fish

Johannes Hamre, Espen Johnsen, Kristin Hamre
PeerJ 2013
2013

Small-scale spatial structuring of burrowed sandeels and the catching properties of the dredge

Espen Johnsen, Alf Harbitz
ICES Journal of Marine Science 70 p. 379-386
2012

A robust method for generating separate catch time-series for each of the hake species caught in the Namibian trawl fishery

Espen Johnsen, J. Kathena
South African Journal of Marine Science 34 p. 43-53
2011

Foetal deformities in a smooth-hound shark, Mustelus mustelus, from an oil exploited area in Angola

Diana Zaera-Perez, Espen Johnsen
Cybium 35 p. 231-236
2009

Size-dependent frequency response of sandeel schools

Espen Johnsen, Ronald Pedersen, Egil Ona
ICES Journal of Marine Science 66 p. 1100-1105

Annet tidsskriftbidrag

2020

Long term acoustic time series of the Lofoten–Vesterålen ocean observatory

Geir Pedersen, Guosong Zhang, Ana Sofia Aniceto, Espen Johnsen
Journal of the Acoustical Society of America 148
2019

The Lofoten-Vesterålen Ocean Observatory—A cabled infrastructure for operational acoustical oceanography

Geir Pedersen, Espen Johnsen, Lars Alf Ødegaard, Guosong Zhang, Endre Grimsbø, Gavin Macaulay, Tor Arne Reinen, Anders Hermansen
Journal of the Acoustical Society of America 146

Rapporter og avhandlinger

2021

CRIMAC - Annual Report 2020

Egil Ona, Nils Olav Handegard, Geir Pedersen, Tonje Nesse Forland, Maria Tenningen, Espen Johnsen
2021

Kunnskapsstatus for havsil i norsk sone av Nordsjøen

Espen Johnsen, Elin Sørhus, Karen de Jong, Kai Kristoffer Lie, Bjørn Einar Grøsvik
2021

Fish diversity data from the Barents Sea Ecosystem Survey 2004-2019

Edda Johannesen, Rupert Wienerroither, Herdis Langøy Mørk, Berengere Husson, Arne Johannes Holmin, Espen Johnsen, Andrey Dolgov, Tatiana Prokhorova
2021

Final report for the REDUS project - Reduced Uncertainty in Stock Assessment

Erik Joel Steinar Olsen, Sondre Aanes, Magne Tommy Aldrin, Olav Nikolai Breivik, Edvin Fuglebakk, Daisuke Goto, Nils Olav Handegard, Cecilie Hansen, Arne Johannes Holmin, Daniel Howell, Espen Johnsen, Natoya Jourdain, Knut Korsbrekke, Kotaro Ono, Håkon Magne Otterå, Holly Ann Perryman, Samuel Subbey, Guldborg Søvik, Ibrahim Umar, Sindre Vatnehol, Jon Helge Vølstad
2021

CRIMAC cruise report 2020116

Egil Ona, Nils Olav Handegard, Espen Johnsen, Rokas Kubilius, Rolf Korneliussen, Geir Pedersen, Atle Totland, Shale Rosen, Melanie Underwood, Lars N Andersen, Ivar Wangen, Eirik Svoren Osborg
2020

Measuring distribution and density of sprat in Årdalsfjorden with a kayak drone - 15-16 August 2020

Espen Johnsen, Atle Totland, Cecilie Kvamme
2019

StoX applied to cod and haddock data from the Barents Sea NOR-RUS ecosystem cruise in autumn - Swept area abundance, length and weight at age 2004-2017

Edda Johannesen, Espen Johnsen, Geir Odd Johansen, Knut Korsbrekke
2018

Estimation of acoustic indices with CVs for cod and haddock in the Barents Sea winter survey 1994 – 2017 applying the Sea2Data StoX software.

Sigbjørn Mehl, Asgeir Aglen, Espen Johnsen, Åsmund Skålevik
2018

Estimation of acoustic indices with CVs for Northeast Arctic saithe in the Norwegian coastal survey 2003-2017 applying the Sea2Data StoX software.

Sigbjørn Mehl, Espen Johnsen, Åsmund Skålevik, Asgeir Aglen
2016

Re-estimation of swept area indices with CVs for main demersal fish species in the Barents Sea winter survey 1994-2016 applying the Sea2Data StoX software

Sigbjørn Mehl, Asgeir Aglen, Espen Johnsen
2016

Tobis ved Vestlandet og i Nordsjøen 1950-1990

Magnus Tangen, Johannes Hamre, Espen Johnsen, Odd Nakken, Kjell Harald Nedreaas, Øyvind Tangen, Per Ågotnes
2015

Makrellen er en velsignelse for verden og økosystemene

Leif Nøttestad, Espen Johnsen, Kjell Rong Utne
2014

Assessments for management of living marine resources in the Barents Sea and adjacent waters – a focus on methodology The 16th Russian-Norwegian Symposium Sochi, Russia, 10-12 September 2013

Knut Sunnanå, Yuri A. Kovalev, Harald Gjøsæter, Espen Johnsen, Evgeny Shamray

Poster

2018

Towards seamless integration of data and processing software: data products generated from machine-to-machine interfaces

Nils Olav Handegard, Harald Gjøsæter, Espen Johnsen, Sjur Ringheim Lid, Erik Joel Steinar Olsen, Helge Sagen, Ibrahim Umar, Geir Huse
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)