Gå til hovedinnhold

Nyheter

Tema: Lodde – Island, Aust-Grønland og Jan Mayen Fjern filter

Resultat: (1)loddekollasj2

Hjelper islendingene å finne lodda

23.01.2018

På sørkysten av Island gyter islandslodda før den dør. Innen det skjer, måler islendingene bestanden med ekkolodd. Vår forsker Kjell Rong Utne er med på kartleggingstoktet.