Gå til hovedinnhold

Tonje Nesse Forland

KliptMindre
Forsker
Telefon: 40825357
Avdeling: Økosystemakustikk

Arbeidsområde

Eg er fysiker med spesialisering i akustikk og jobbar med lyd i havet.

Eg forskar på bruk av breibandsekkolodd der vi brukar lyd til å finne ut kor mykje fisk det er i havet. Breibandsakustikk går ut på at vi brukar lyd med eit spekter av mange frekvensar som kan gje oss meir informasjon om fisken. Eg forskar på kva type informasjon ein kan finne i frekvensspekteret.

​Eg forskar og på korleis fisk blir påverka av menneskeskapt bråk i havet, og driv med rådgjeving knytta til dette. 

 

Curriculum Vitae

Fagfeltet mitt er akustikk. Eg har erfaring frå både havforsknings- og petroleumsbransjen. Eg har jobba med ulike typar akustiske målingar, for det meste i vasstankar og i merd, men og i gasstankar med høgt trykk. Eg har erfaring med eksperimentelle oppsett, breibandsakustikk, signalbehandling, analyse av data i matlab, simuleringar i matlab og med endeleg element metoden (comsol). Eg jobbar no innanfor to tema. Det eine handlar om forskning og rådgjeving i forbindelse med seismiske undersøkingar og påverknad på fisk. Det andre handlar om å utvikle metodar for bruk av breibandsekkolodd.

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2024

Continuous sound from a marine vibrator causes behavioural responses of free-ranging, spawning Atlantic cod (Gadus morhua)

Kate McQueen, Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Justin James Meager, Jon Egil Skjæraasen, Esben Moland Olsen, Ørjan Karlsen, Petter Helgevold Kvadsheim, Karen de Jong
Environmental Pollution (1987) 344
2023

Behavioural responses of wild, spawning Atlantic cod (Gadus morhua L.) to seismic airgun exposure

Kate McQueen, Jon Egil Skjæraasen, D Nyqvist, Esben Moland Olsen, Ørjan Karlsen, Justin James Meager, Petter Helgevold Kvadsheim, Nils Olav Handegard, Tonje Nesse Forland, Karen de Jong, Lise Doksæter Sivle
ICES Journal of Marine Science 80 p. 1052-1065
2022

Spawning Atlantic cod (Gadus morhua L.) exposed to noise from seismic airguns do not abandon their spawning site

Kate McQueen, Justin James Meager, Daniel Nyqvist, Jon Egil Skjæraasen, Esben Moland Olsen, Ørjan Karlsen, Petter Helgevold Kvadsheim, Nils Olav Handegard, Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland
ICES Journal of Marine Science 79 p. 2697-2708
2021

Effects of sound from seismic surveys on fish reproduction, the management case from Norway

Lise Doksæter Sivle, Karen de Jong, Emilie Hernes Vereide, Tonje Nesse Forland, Henning Wehde, John Dalen
Journal of Marine Science and Engineering 9
2020

Predicting the effects of anthropogenic noise on fish reproduction

Karen de Jong, Tonje Nesse Forland, Maria Clara P. Amorim, Guillaume Rieucau, Hans Slabbekoorn, Lise Doksæter Sivle
Reviews in Fish Biology and Fisheries 30 p. 245-268
2020

Measurements of underwater noise radiated by commercial ships at a cabled ocean observatory

Guosong Zhang, Tonje Nesse Forland, Espen Johnsen, Geir Pedersen, Hefeng Dong
Marine Pollution Bulletin 153
2020

Electric and magnetic senses in marine animals, and potential behavioral effects of electromagnetic surveys

Daniel Nyqvist, Caroline Durif, Magnar Gullikstad Johnsen, Karen de Jong, Tonje Nesse Forland, Lise Doksæter Sivle
Marine Environmental Research 155 p. 1-11
2014

Scattering properties of Atlantic mackerel over a wide frequency range

Tonje Nesse Forland, Halvor Hobæk, Rolf Korneliussen
ICES Journal of Marine Science 71 p. 1904-1912
2014

Broad bandwidth acoustic backscattering from sandeel - measurements and finite element simulations

Tonje Nesse Forland, Halvor Hobæk, Egil Ona, Rolf Korneliussen
ICES Journal of Marine Science 71 p. 1894-1903
2013

Characterization of target spheres for broad-band calibration of acoustic systems

Halvor Hobæk, Tonje Nesse Forland
Acta Acustica united with Acustica 99 p. 465-476
2009

Measurements of acoustic-scattering spectra from the whole and parts of Atlantic mackerel

Tonje Lexau Nesse, Halvor Hobæk, Rolf Jacob Korneliussen
ICES Journal of Marine Science 66 p. 1169-1175

Faglige foredrag

2023

SpawnSeis. Påvirkning av luftkanon og marin vibrator på gytende torsk

Lise Doksæter Sivle, Kate McQueen, Karen de Jong, Tonje Nesse Forland, Jon Egil Skjæraasen, Esben Moland Olsen, Ørjan Karlsen
2023

Contrasting behavioural response of fish to air guns and a marine vibrator

Lise Doksæter Sivle, Kate McQueen, Karen de Jong, Tonje Nesse Forland, Petter Helgevold Kvadsheim
2023

A lot of pressure? The copepod Acartia sp. is more sensitive to a rapid pressure drop that occurs close to seismic airguns than Calanus sp.

Emilie Hernes Vereide, Karen de Jong, Babak Khodabandeloo, Tonje Nesse Forland
2023

Resolving and characterizing nearby targets by means of broadband acoustics

Geir Pedersen, Tonje Nesse Forland, Rolf J. Korneliussen, Nils Olav Handegard
2023

Investigation of broadband acoustic to resolve and identify nearby targets using different pulse durations

Geir Pedersen, Tonje Nesse Forland, Rolf Korneliussen, Nils Olav Handegard
2023

Investigation of broadband acoustic to resolve and identify nearby targets using different pulse durations

Geir Pedersen, Tonje Nesse Forland, Rolf Korneliussen, Nils Olav Handegard
2023

Investigation of broadband acoustic to resolve and identify nearby targets using different pulse durations

Babak Khodabandeloo, Geir Pedersen, Tonje Nesse Forland, Rolf Korneliussen, Nils Olav Handegard
2023

Monitoring salmon with broad band echo sounders – investigate acoustic parameters as indicators for welfare

Tonje Nesse Forland, Maren F. Rong, Frode Oppedal, Rune Øyerhamn, Geir Pedersen
2023

Resolving and characterizing nearby targets by means of broadband acoustics

Babak Khodabandeloo, Geir Pedersen, Tonje Nesse Forland, Rolf Korneliussen, Nils Olav Handegard
2023

Resolving and characterizing nearby targets by means of broadband acoustics

Babak Khodabandeloo, Geir Pedersen, Tonje Nesse Forland, Rolf Korneliussen, Nils Olav Handegard
2022

Monitoring salmon with broad band echo sounders – investigate acoustic parameters as indicators for welfare

Maren F. Rong, Frode Oppedal, Geir Pedersen, Nils Olav Handegard, Tonje Nesse Forland
2022

Behavioural responses of spawning Atlantic cod (Gadus morhua) to seismic airgun exposure.

Kate McQueen, Jon Egil Skjæraasen, Daniel Nyqvist, Esben Moland Olsen, Ørjan Karlsen, Justin James Meager, Petter Helgevold Kvadsheim, Nils Olav Handegard, Tonje Nesse Forland, Lise Doksæter Sivle
2021

CRIMAC - Center for Research-based Innovation in Marine Acoustic Abundance Estimation and Backscatter Classification

Nils Olav Handegard, Tonje Nesse Forland, Espen Johnsen, Geir Pedersen, Maria Tenningen, Egil Ona
2019

Electric and magnetic senses in marine animals , and potential effects of electromagnetic surveys

Daniel Nyqvist, Tonje Nesse Forland, Lise Doksæter Sivle, Caroline Durif, Magnar Gullikstad Johnsen, Karen de Jong
2019

Broadband backscattering from tethered Atlantic mackerel

Rokas Kubilius, Gavin Macaulay, Egil Ona, Atle Totland, Tonje Nesse Forland
2018

The SpawnSeis-project. Testing the impact of seismic sound on spawning cod

Karen de Jong, Tonje Nesse Forland, Daniel Nyqvist, Lise Doksæter Sivle
2018

Konsekvenser av seismikk

Karen de Jong, Tonje Nesse Forland, Daniel Nyqvist, Lise Doksæter Sivle
2017

Behaviour of penned Atlentic mackerel exposed to increasing levels of seismic airgun pulses

Tonje Nesse Forland, Rune Roland Hansen, Hans Erik Karlsen, Petter Helgevold Kvadsheim, Mathias Andersson, Markus Linne, Endre Grimsbø, Lise Doksæter Sivle
2017

Påvirkes makrell av seismikk?

Endre Grimsbø, Tonje Nesse Forland
2012

Wide band calibration of echo sounders using spheres

Tonje Nesse Forland, Halvor Hobæk, Rolf Korneliussen
2011

Experimental investigation of scattering properties of Atlantic mackerel

Tonje Nesse Forland, Halvor Hobæk, Rolf Korneliussen
2011

The frequency response of Atlantic mackerel and sandeel

Tonje Nesse Forland, Halvor Hobæk, Rolf Korneliussen
2007

SOUND SCATTERING FROM SHORT METALLIC CYLINDERS AND ITS RELATION TO MODAL VIBRATIONS

Halvor Hobæk, Tonje Lexau Nesse
2007

Modal analysis of sound scattering from short metallic cylinders

Halvor Hobæk, Tonje Lexau Nesse
2006

Acoustic Scattering from Atlantic Mackerel Backbones

Tonje Lexau Nesse, Halvor Hobæk, Rolf Jacob Korneliussen, Egil Ona
2006

Scattering from spheres and cylinders - revisited

Halvor Hobæk, Tonje Lexau Nesse
2006

Scattering from mackerel bones

Tonje Lexau Nesse, Halvor Hobæk, Rolf Jacob Korneliussen

Poster

2023

A lot of pressure? The copepod Acartia sp. is more sensitive to a rapid pressure drop that occurs close to seismic airguns than Calanus sp.

Emilie Hernes Vereide, Babak Khodabandeloo, Tonje Nesse Forland, Karen de Jong
2023

Centre for research based innovation in marine acoustic abundance estimation and backscatter classification (CRIMAC)

Nils Olav Handegard, Tonny Algrøy, Inge Kristian Eliassen, Tonje Nesse Forland, Espen Johnsen, Audun Oppedal Pedersen, Geir Pedersen, Maria Tenningen, Ingrid Utseth
2019

Integrating existing knowledge to predict effects of anthropogenic noise on fish reproduction

Karen de Jong, Tonje Nesse Forland, M. Clara P. Amorim, Guillaume Rieucau, Hans Slabbekoorn, Lise Doksæter Sivle
2019

How could we predict effects of noise on fish reproduction

Karen de Jong, Tonje Nesse Forland, M. Clara P. Amorim, Guillaume Rieucau, Hans Slabbekoorn, Lise Doksæter Sivle
2019

Do seismic surveys affect the behavior of spawning cod?

Daniel Nyqvist, Lise Doksæter Sivle, Ørjan Karlsen, Esben Moland Olsen, Karen de Jong, Tonje Nesse Forland, Jon Egil Skjæraasen
2019

Behaviour of spawning cod in relation to marine seismic surveys

Daniel Nyqvist, Lise Doksæter Sivle, Ørjan Karlsen, Esben Moland Olsen, Karen de Jong, Tonje Nesse Forland, Jon Egil Skjæraasen

Rapporter og avhandlinger

2023

Havforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet - Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2024

Tonje Nesse Forland, Lise Doksæter Sivle, Karen de Jong, Geir Pedersen, Marte Louise Strømme, Tina Kutti, Caroline Durif, Kate McQueen, Endre Grimsbø, Henning Wehde
Rapport fra havforskningen
2023

Using split beam, broadband acoustics to measure behaviour of salmon in normal and sea lice preventative submerged cages with either air dome or bubbles for swim bladder refilling

Cecilie Kahrs Skaale, Frode Oppedal, Tonje Nesse Forland, Anne Gro Vea Salvanes
2023

Havforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet - Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2023

Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Karen de Jong, Guosong Zhang, Tina Kutti, Caroline Durif, Henning Wehde, Endre Grimsbø
2023

SpawnSeis MV exposure experiment - Survey Report — IMR Survey number 2022812

Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Karen de Jong, Kate McQueen, Erik Schuster, Petter Helgevold Kvadsheim, Kari Wegger Ektvedt, Håkon Aune, Robert Laws
2022

The application of CW and FM sonar technology to detect a decrease in air in the swim bladder of Atlantic salmon, measurements and modeling. Master thesis

Maren F. Rong, Per Lunde, Tonje Nesse Forland, Frode Oppedal, Geir Pedersen
2022

Simulation-based methods of sphere selection for calibration of broadband echosounders in fisheries acoustics. Master thesis

Miranda Ruth Veim, Per Lunde, Tonje Nesse Forland, Geir Pedersen
2022

Havforskningsinsituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet - Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2022

Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Karen de Jong, Geir Pedersen, Guosong Zhang, Tina Kutti, Kate McQueen, Henning Wehde, Endre Grimsbø
2022

Risiko for skade på laksefisk i omkringliggende oppdrettsanlegg ved etablering av undervanns- skytefelt på Korsnes Fort. FFI-RAPPORT 22/00814

Petter Helgevold Kvadsheim, André Adelsten Søvik, Eirik Rokke, Marianne Lanzky Kolstrup, Tonje Nesse Forland, Geir Pedersen, Endre Grimsbø, Ole Bendik Dale, Yanran Cao, Anne Stene, Morten Smedsrud
2022

CRIMAC - Annual Report 2021

Nils Olav Handegard, Geir Pedersen, Tonje Nesse Forland, Maria Tenningen, Espen Johnsen
2022

The application of CW and FM sonar technology to detect a decrease in air in the swim bladder of Atlantic salmon, measurements and modeling

Maren F. Rong, Per Lunde, Tonje Nesse Forland, Frode Oppedal, Geir Pedersen
2022

Simulation-based methods of sphere selection for calibration of broadband echosounders in fisheries acoustics

Miranda Ruth Veim, Per Lunde, Tonje Nesse Forland, Geir Pedersen
2022

Welfare indicators of Atlantic Salmon (Salmo salar) observed with broadband acoustic in a submerged cage

Kristin Utne Berg, Frode Oppedal, Tonje Nesse Forland, Øyvind Fiksen
2021

CRIMAC - Annual Report 2020

Egil Ona, Nils Olav Handegard, Geir Pedersen, Tonje Nesse Forland, Maria Tenningen, Espen Johnsen
2021

Havforskningsinsituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet - Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2021

Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Karen de Jong, Tina Kutti, Guosong Zhang, Henning Wehde, Endre Grimsbø
2020

Potensielle effekter av havvindanlegg på havmiljøet

Karen de Jong, Henning Steen, Tonje Nesse Forland, Henning Wehde, Daniel Nyqvist, Anne Christine Utne-Palm, Kjell Tormod Nilssen, Jon Albretsen, Tone Falkenhaug, Martin Biuw, Lene Buhl-Mortensen, Lise Doksæter Sivle
2020

Potensielle effekter av havvindanlegg på havmiljøet

Karen de Jong, Henning Steen, Tonje Nesse Forland, Daniel Nyquist, Anne Christine Utne-Palm, Kjell Tormod Nilssen, Jon Albretsen, Tone Falkenhaug, Martin Biuw, Lene Buhl-Mortensen, Lise Doksæter Sivle
2020

Effekter av støyforurensning på havmiljø - kunnskapsstatus og forvaltningsrådgiving FFI-RAPPORT 20/0105

Petter Helgevold Kvadsheim, Tonje Nesse Forland, Karen de Jong, Daniel Nyqvist, Endre Grimsbø, Lise Doksæter Sivle
2020

Havforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet: seismikk, elektromagnetiske undersøkelser og undersjøiske sprengninger — Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2020

Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Karen de Jong, Daniel Nyqvist, Endre Grimsbø, Tina Kutti
2019

Høring av forslag om åpning av områder for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergilova [rapport]

Henning Steen, Karen de Jong, Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Endre Grimsbø, Daniel Nyqvist, Bjarte Bogstad
2019

Havforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet: seismikk, elektromagnetiske undersøkelser og undersjøiske sprengninger

Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Daniel Nyqvist, Karen de Jong, Endre Grimsbø
2017

Behavioural effects of seismic dose escalation exposure on captive mackerel (Scomber scombrus)

Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Rune Roland Hansen, Mathias Andersson, Endre Grimsbø, Markus Linne, Hans Erik Karlsen
2013

Acoustic properties – Fish without swimbladder

Forland, Tonje Nesse
2006

Måling av akustisk spreiing frå makrellbein

Tonje Lexau Nesse, Halvor Hobæk
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)