Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Vanlig uer


vanlig uer

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni 2009

Anbefalte reguleringer i 2010: Forbud mot direkte fiske etter vanlig uer i ICES områdene I og II.
Anbefalte reguleringer i 2009: Det samme som for 2010.

Status

Nye og oppdaterte data for denne bestanden (fiskeri- og toktdata) forandrer ikke ICES sin bestandsvurdering. Bestanden har hatt sviktende rekruttering siden tidlig på 1990-tallet. Toktresultat og fangstrater fra trålfisket viser en klar reduksjon i forekomstene, og indikerer at bestanden nå er nær et historisk lavmål. Årsklassene har vært rekordlave det siste tiåret. Bestanden er derfor svært svak. Gitt den lave produksjonen til vanlig uer, ventes denne situasjonen å vedvare i mange år.

Forvaltningsråd

ICES gjentar sitt råd fra i fjor om forbud mot direkte fiske etter vanlig uer i ICES områdene I og II. Stenging av områder må opprettholdes, og tillatte bifangstgrenser bør settes så lave som mulig inntil en klar økning i gytebestand og yngelforekomster kan bekreftes.

Anbefalte reguleringer i 2009: forbud mot direkte fiske etter vanlig uer i ICES områdene I og II.
Anbefalte reguleringer i 2010: Det samme som for 2009.

 

Vanlig uer