Gå til hovedinnhold

2010torsk i nordsjøen

Kysttorsk nord for 62° nord

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni 2009

Anbefalt kvote 2010: 0
Anbefalt kvote 2009: 0
Avtalt kvote 2009 : 21 000 tonnhyse

Nordøstarktisk hyse

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni, 2009

Anbefalt kvote 2010: 243 000 tonn
Anbefalt kvote 2009: 194 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 194 000 tonnvanlig uer

Vanlig uer

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni 2009

Anbefalte reguleringer i 2010: Forbud mot direkte fiske etter vanlig uer i ICES områdene I og II.
Anbefalte reguleringer i 2009: Det samme som for 2010.makrell ms2002 006

Makrell

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, oktober 2009.taggmakrell

Vestlig taggmakrell

Sammendrag av ICES' anbefalinger, oktober 2009.cod

Nordøstarktisk torsk

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni 2009

Anbefalt kvote 2010: 577 500 tonn
Anbefalt kvote 2009: 473 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 525 000 tonnstim med sild

Norsk vårgytende sild

Sammendrag av ICES’ anbefalinger oktober, 2009tobis stikker hodet opp av sanden

Tobis i Nordsjøen

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, oktober 2009HI 017452

Blåkveite

Sammendrag av ICES' anbefalinger, juni 2009
Anbefalt fangst 2010: under 13 000 tonn
Anbefalt fangst 2009: under 13 000 tonn
Avtalt kvote for 2009: ingenrodspette foto ingunn bakketeig

Rødspette i Nordsjøen

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2009 for rødspette i Nordsjøen:

Anbefalt kvote 2010: 63 825 tonn
Anbefalt kvote 2009: 55 500 tonn
Avtalt kvote 2009: 55 500 tonn
 lodde stor

Lodde i Barentshavet

Samandrag av ICES-tilrådingar oktober 2009oyepal

Øyepål

Sammendrag av ICES sine anbefalinger, oktober 2009:sei hele

Sei i Nordsjøen

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2009 for sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland:

Anbefalt kvote for 2010: 118 000 tonn
Avtalt kvote for 2009: 139 000 tonn
Anbefalt kvote for 2009: 139 000 tonn
 sild tdlw web

Nordsjøsild

Sammendrag av ICES sine anbefalinger juni 2009 for nordsjøsild:

Anbefalt kvote for 2010: 164 300 tonn for direktefisket etter sild i Nordsjøen
Avtalt kvote for 2009: 171 000 tonn for direktefisket etter sild i Nordsjøen
Anbefalt kvote for 2009: 171 000 tonn direktefisket etter sild i Nordsjøen
 torsk a

Torsk i Nordsjøen

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2009 for torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal:

Anbefalt kvote 2010 (neste år): 40 300 tonn
Anbefalt kvote 2009 (inneværende år): null fangst
Avtalt kvote 2009 (inneværende år): 34 590 tonn
 snabeluer

Snabeluer

Anbefalte reguleringer i 2010: Vern av yngel, ikke direkte trålfiske og lav bifangst i andre fiskerier.
Anbefalte reguleringer i 209: Det samme som for 2010.
Avtalt kvote: 10 500 tonnkolmule

Kolmule

Sammendrag av ICES’ anbefalinger oktober 2009. hyse tegning

Hyse i Nordsjøen

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2009 for hyse i Nordsjøen og Skagerrak:

Anbefalt kvote 2010 (neste år): 38 000 tonn
Anbefalt kvote 2009 (inneværende år): 44 700 tonn
Avtalt kvote 2009 (inneværende år): 44 700 tonn

 hvitting

Hvitting i Nordsjøen

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2009 for hvitting i Nordsjøen og Den østlige engelske kanal:

Anbefalt kvote 2010: 7 400 tonn
Anbefalt kvote 2009: 11 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 15 200 tonnsei hode

Nordøstarktisk sei

Anbefalt kvote 2010: 204 000 tonn
Anbefalt kvote 2009: 225 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 225 000 tonn