Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hvitting i Nordsjøen


hvitting

Anbefalt kvote 2011: 12 700 tonn konsumlandinger
Anbefalt kvote 2010: 6 800 tonn konsumlandinger
Avtalt kvote 2010: 12 900 tonn konsumlandinger

Dette er et sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2010 for hvitting i Nordsjøen og Den østlige engelske kanal:

Status

Gytebestanden har økt litt siden 2006. Bedre rekruttering i 2008 og 2009.

Forvaltningsråd

50% reduksjon i F i 2011 kreves for å holde gytebestanden på samme nivå som i 2010. Dette tilsier konsumlandinger i 2011 på 12 700 tonn, et utkast på 6 900 tonn og en bifangst i industrifisket på 2400 tonn.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = ikke definert
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = ikke definert
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = ikke definert
Ventet fiskedødelighet i 2010: F = 0,33
Ventet gytebestand i 2011: 178 000 tonn

Hyse_fangst_og_fiskedodelighet.jpg


Hyse_rekruttering_og_gytebiomasse.jpg

Figurene viser utviklingen i fangst, fiskedødelighet, rekruttering og gytebiomasse.