Gå til hovedinnhold

2011kysttorsk

Kystorsk nord for 62° nord

Anbefalt kvote 2011: 0
Anbefalt kvote 2010: 0
Avtalt kvote 2010 : 21 000 tonnhyse

Nordøstarktisk hyse

Anbefalt kvote 2011: 303 000 tonn
Anbefalt kvote 2010: 243 000 tonn
Avtalt kvote 2010: 243 000 tonntorsk2

Nordøstarktisk torsk

Anbefalt kvote 2011: 703 000 tonn
Anbefalt kvote 2010: 577 500 tonn
Avtalt kvote 2010: 607 000 tonnvanlig uer

Vanlig uer

Anbefalte reguleringer i 2011: Forbud mot direkte fiske etter vanlig uer i ICES områdene I og II
Anbefalte reguleringer i 2010: Det samme som for 2011hvitting

Hvitting i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2011: 12 700 tonn konsumlandinger
Anbefalt kvote 2010: 6 800 tonn konsumlandinger
Avtalt kvote 2010: 12 900 tonn konsumlandingerrodspette foto ingunn bakketeig

Rødspette i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2011: 64 200 tonn landinger
Anbefalt kvote 2010: 63 800 tonn landinger
Avtalt kvote 2010: 63 800 tonn landingersei hele

Nordøstarktisk sei

Anbefalt kvote 2011: 173 000 tonn
Anbefalt kvote 2010: 204 000 tonn
Avtalt kvote 2010: 204 000 tonnforfra a

Torsk i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2011: 32 240 tonn landinger
Anbefalt kvote 2010: 40 300 tonn landinger
Avtalt kvote 2010: 40 300 tonn landinger105563

Nordsjøsild

Anbefalt kvote 2011: 188 900 tonn i direktefisket
Anbefalt kvote 2010: 164 300 tonn i  direktefisket

Avtalt kvote 2010: 164 300 tonn i direktefiskethyse r web

Hyse i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2011: 36 000 tonn landinger
Anbefalt kvote 2010: 42 000 tonn landinger
Avtalt kvote 2010: 42 000 tonn landingersnabeluer

Snabeluer

Anbefalte reguleringer 2011: Vern av yngel, ikke direkte trålfiske og lav bifangst i andre fiskerier
Anbefalte reguleringer 2010: Det samme som for 2011
Avtalt kvote 2010 for direkte fiske i internasjonalt farvann: 8 600 tonnsei

Sei i Nordsjøen

Anbefalt kvote for 2011: 103 000 tonn landinger
Anbefalt kvote for 2010: 118 000 tonn landinger
Avtalt kvote for 2010: 118 000 tonn landingertobis stikker hodet opp av sanden

Tobis i Nordsjøen

Anbefaling for 2011 i NØS: 60 000 tonn, oppdatert råd kommer senest 5. mai 2011.

Mai 2011: Råd om å øke totalkvoten med ytterligere 30 000 tonn i de åpne underområdene 1a, 2a og 3a. Områdene 4, 5 og 6 forblir stengt.
Anbefaling for 2010 i NØS: 50 000 tonn.110762lodde

Lodde i Barentshavet

Tilrådd kvote 2011: 380 000 tonn
Tilrådd kvote 2010: 360 000 tonn
Tilrådd kvote 2009: 390 000 tonn
Den avtalte kvoten var i 2010 og 2009 den same som den tilrådde kvoten.lodde nett

Lodde ved Island/Jan Mayen

Førebels tilrådd kvote 2011/2012: 366 000 tonn, dette vert justert etter ei måling av gyteinnsiget i 2012
Totalfangst 2010/2011: 391 000 tonn, av dette fiska norske fartøy 30 300 tonn105381

Blåkveite

Anbefalt fangst 2011: under 13 000 tonn
Anbefalt fangst 2010: under 13 000 tonn
 110120

Øyepål

Anbefalt kvote for 2011: ingen fangst.
Anbefalt kvote 2010: 434 000 tonn landinger.