Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hyse i Nordsjøen


hyse r web

Anbefalt kvote 2011: 36 000 tonn landinger
Anbefalt kvote 2010: 42 000 tonn landinger
Avtalt kvote 2010: 42 000 tonn landinger

Dette er sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2010 for hyse i Nordsjøen og Skagerrak 

Status

Bestanden har full reproduksjonsevne og høstes bærekraftig.

Høstingsregel

En omforent høstingsregel (Norge/EU) ble revidert og tatt i bruk i 2009. ICES vurderer den inntil videre til å oppfylle føre-var-kriteriene.

Forvaltningsråd

Kvoteanbefalingen er i henhold til forvaltningsplanen og hensynet til maksimalt langtidsutbytte. Konsumlandinger på 36 000 tonn er beregnet å medføre et utkast på 17 000 tonn.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 100 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 140 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 1,0
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,7
Mål for fiskedødelighet i høstningsregelen: F = 0,3
Ventet fiskedødelighet i 2010: F = 0.23
Ventet gytebestand i 2011: 212 000 tonn

Hyse_fangst_og_fiskedodelighet1.jpg

Hyse_rekruttering_og_gytebiomasse2.jpg

Figurene viser utviklingen i fangst, fiskedødelighet, rekruttering og gytebiomasse.