Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hyse i Nordsjøen vest av Skottland og Skagerrak


forside
Anbefalt kvote 2019
33 956
tonn
Anbefalt kvote 2018
48 990
tonn
Avtalt kvote 2018
48 085
tonn

Oppdatert: 22.11.2018: Ny informasjon fra IBTS Q3 toktet resulterte i en oppdatering av junirådene.

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY tilnærming brukes, bør fangsten i 2019 ikke overstige 35 761 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Fiskedødelighet (F) har fluktuert over FMSY i mesteparten av tidsseriene og er over FMSY i 2017. Gytebiomassen (SSB) har stort sett vært over MSY Btrigger siden 2002. Rekruttering har siden 2000 vært lav med sporadiske større årsklasser, men størrelsen er avtagende.

Bestandens tilstand

Bestanden er klassifisert til å ha full reproduksjonsevne, men det er økt risiko for at den ikke høstes bærekraftig.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2019 (tonn) Grunnlag F i 2019 SSB i 2020 (tonn) % forandring i SSB* % forandring i TAC**
MSY tilnærming 33 956  MSY tilnærming 0.194 202 799 -11.1 -31
* SSB i 2020 sammenlignet med SSB i 2019
**TAC i 2019 sammenlignet med TAC i 2018

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Vurderingen er basert på toktindekser fra Nordsjøen, som anses å være tilstrekkelig representativ for hele bestanden. Ingen kombinert undersøkelsesindeks for hele området er tilgjengelig. Forskjellene fra 2017-vurderingen skyldes en alternativ modellkonfigurasjon samt nye data (ICES, 2018).

Saker relevant for rådet

Det ble produsert flere tallrike årsklasser før 2000, men rekruttering har hatt en tendens til å være konsekvent lavere siden da. På grunn av den større 2014-klassen er SSB over MSY Btrigger. Bestandsutviklingen styres i stor grad av sporadisk større årsklasser, noe som resulterer i svært varierende råd. Størrelsen på disse sterke årsklassene er avtagende.

Landinger av fisk under minimumsstørrelse er svært lave og utkast foregår fremdeles selv om EUs landingspåbud har vært på plass siden 2016. De estimerte utkastene er på 7029 tonn i 2017 basert på observatør data fra fiskeriene. ICES anser at dette ikke er i tråd med gjeldende forskrifter og reguleringer.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 94 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 132 000 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 132 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0.384
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0.274
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0.194
Ventet fiskedødsrate i 2018: 0.227
Ventet gytebestand i 2019: 228 145 tonn

Standardplott (Ikke oppdaterte)

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.

Referanser

ICES. 2018. Report of the Working Group on the Assessment of Demersal Stocks in the North Sea and Skagerrak (WGNSSK), 24 April–3 May 2018, Ostend, Belgium. ICES CM 2018/ACOM:22.