Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kongekrabbe i norsk sone


Fotografi av kongekrabbe på dekk

Kongekrabben befinner seg langs kystområdene og til havs i det sørlige Barentshavet.

Fotograf: Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2020
1530
tonn
Anbefalt kvote 2019
1400
tonn
Avtalt kvote 2019
-
tonn

Bestandstaksering og rådgivning for kongekrabbe i norsk sone 2019 - grunnlag for rådgivning: For å sikre lavest mulig spredning utenfor kvoteregulert område bør bestanden beskattes relativt hardt. For samtidig å nå målsetningen om å opprettholde ressursens reproduktive evne og å sikre grunnlaget for et langsiktig fiskeri, bør beskatningen ha en lav sannsynlighet (maksimalt ca. 35%) for å overskride Flim. I tillegg bør risikoen for at bestanden kommer under Blim være lav (10%).

Anbefaling, kvoteregulert område: Havforskningsinstituttet (HI) anbefaler at den totale fangsten for 2020 ikke overstiger 1530 tonn. Dette korresponderer med en estimert sannsynlighet på 35% for at fiskeridødeligheten overskrider Flim, og sikrer en lav risiko for at bestanden faller under Blim ved utgangen av 2020. Alternative fangstopsjoner med tilhørende framskrivinger og risikoberegninger er:

Fangstopsjon 2020 (tonn)   1000 1250 1500 1750 2000 2250
Risk bestand < Blim   3 % 2 % 4 % 4 % 6 % 8 %
Risk fiskeridødelighet >Flim   4 % 16 % 31 % 48 % 67 % 79 %
Risk bestand 2020   47 % 55 % 59 % 63 % 70 % 76 %
Bestandsstørrelse  (B/Bmsy), median   0.88 0.82 0.78 0.75 0.69 0.66
Produktivitet (% av MSY)   98 % 94 % 91 % 86 % 76 % 66 %

Anbefaling, utenfor kvoteregulert område: HI anbefaler at det frie fisket opprettholdes for å redusere videre spredning.Perspektiv: Bestandsstørrelsen er for tiden estimert til å være 90% av Bmsy. Med gjeldende forvaltningsmål vil framtidig bestandsstørrelse ligge nærmere Blim (30% av Bmsy), og forventet langsiktig utbytte i kvoteregulert område vil da være i størrelsesorden 700-1100 tonn per år. Det er derfor sannsynlig at fangstene må reduseres i årene fremover.

Les hele rådet: Bestandsvurderinger av kongekrabbe for 2020. (PDF)