Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kystbrisling i Hardangerfjorden, Sognefjorden, Nordfjord og Trondheimsfjorden


Sprattus sprattus 08 05 a

Brisling i stim ved vasskorpa. 

Fotograf: Erling Svensen / Havforskingsinstituttet

Havforskningsinstituttet gir råd om at fangsten av kystbrisling i 2021 begrenses til 240 tonn i Hardangerfjorden og 360 tonn i Sognefjorden. For Nordfjord og Trondheimsfjorden er rådet at det ikke åpnes for fiske.

Havforskningsinstituttet gir råd om at fangsten av kystbrisling i 2021 begrenses til 240 tonn i Hardangerfjorden og 360 tonn i Sognefjorden, og at det ikke åpnes for fiske i Nordfjord.

Det gis også råd om at det i områder som ikke overvåkes, også settes en fangstbegrensning dersom et fiske av betydning starter, som for eksempel i Trondheimsfjorden i 2018 og 2019. For Trondheimsfjorden vil det komme et råd i begynnelsen av november (basert på kysttoktet nord for 62°N).

Hardangerfjorden

I 2021 var det mye 1+-gruppe brisling i Hardangerfjorden. 1-år gammel brisling dominerte (65 %). 81 % av 1+-indeksen var under minstemålet på 10 cm (46 % under 9 cm). Indeksene for 2019 og 2020 var henholdsvis noe over og på gjennomsnittet.

Sognefjorden

I 2021 var det mye 1+-gruppe brisling. Indeksen var dominert av 1-år gammel brisling (99 %). 53 % av 1+-indeksen var under minstemålet på 10 cm (21 % under 9 cm). Til sammenligning var det svært lite 1+-årig brisling å se i Sognefjorden i 2019, og gjennomsnittlige mengder i 2020.

Nordfjord

Det var lite 1+-gruppe i Nordfjord i 2021 sammenlignet med tidligere år. 2 år gammel brisling dominerte. Nordfjord ble ikke dekket i 2019-2020 grunnet for lite tokttid

Rådene bygger på data fra brislingtoktet med «Kristine Bonnevie» i august, sammen med historiske data og fangstene i fiskeriet. 

Les det tekniske kvoterådet fra Havforskingsinstituttet til Fiskeridirektoratet - Kystbrisling råd 2021 (pdf).

OPPDATERING 19.11.2021: Trondheimsfjorden

Havforskningsinstituttet anbefaler at det ikke åpnes for et fiske i Trondheimsfjorden i 2021, da indeksen for brisling over minstemål i 2021 ligger under gjennomsnittet. Om en likevel velger å åpne for et fiske, anbefaler vi at det settes en begrensning tilsvarende gjennomsnittlig fangst for perioden 2002-2020, 165 tonn, og at en begrenser fisket til det området brisling over minstemålet ble observert.

For Trondheimsfjorden kan en ikke bruke median fangst slik en har gjort for de andre fjordene, da det de fleste år ikke vært fisket her og medianen derfor er null.